• essentiell - L -

  Vad hände med anständigheten i världen?

 • essentiell - L -

  Varför har vi skapat den här sajten

 • essentiell - L -

  Klimatskeptikerna har en poäng. Dagens globala temperaturökning behöver inte alls bero på människan och kan vara en helt naturlig variation

 • essentiell - L -

  Vad har fysikern Frank Drake's berömda ekvation från 1961 att göra med dagens polariserade debatt, klimatfrågor och lättkränkta 7-åringar på världsledande positioner?

 • essentiell - L -

  Är vi helt dumma i huvudet? - Are we complete morons? - hal nahn albulada' alkamilun? - Sommes-nous des crétins complets? - Sind wir komplette Idioten? - ¿Somos idiotas completos?


For an English version of this site click
here
.Hur kommer det sig att 1 av 3 människor i världen tvivlar på modern vetenskap?
Är svaret på det samma svar som varför exempelvis 42% av alla amerikaner antingen inte tror på den Globala Uppvärmningen överhuvudtaget eller, om den existerar, är en helt naturlig klimatvariation som inte är orsakad av oss människor?
Eftersom många som är skeptiska till vetenskap och särskilt den Globala uppvärmningen, gärna och högljutt sprider sina idéer på sociala medier, kan det också finnas en koppling till de alltmer högljudda ropen från toppen av Mount Stupid? (mer känt som "Dunning-Kruger" effekten?)

essentiell.org är en utbildningssite och idéell tankesmedja riktad främst åt en publik i ålderskategorin från högstadiet och uppåt.

Utbildningsmaterialet är helt fritt från ideologiska ställningstaganden eller färgat av redaktionens politiska och personliga agendor.
Klicka här för att komma direkt till vårt utbildningsmaterial. Annars fortsätt nedan och följ med på en resa som djupdyker i varför människor tar med sig vattenpass på ett flygplan för att bevisa att jorden är platt, varför vi kan ha en Global värmeökning när den kallaste temperaturen någonsin i historien uppmättes så sent som 2017 plus att den varmaste någonsin uppmättes för nästan 100år sedan? Eller, för att skjuta in bollen i paradoxernas öppna mål, att människor röstar på Donald "my-IQ-is-one-of-the-highest" Trump som anser att makt ger honom fri tillgång till kvinnors könsorgan - med en röst-motivering att Trump "är ödmjuk och moralisk".
Om en läsare smålog åt det är vår mest intressanta djupdykning att det är dags att sluta småle och vara förbluffad över att någon kan rösta på Jair "if-my-son-was-gay-I-hope-he-dies" Bolsonaro och i stället inse att människor som just Trump och Bolsonaro faktiskt kan vara orsaken till
Fermi's Paradox
, mer känd under "Var är allihop?".
Även om utbildningsmaterialet ska vara fritt från subjektiva politiska eller ideologiska agendor är vi inte lika stringenta i det kravet annorstädes på denna site. Det minimikrav vi har på innehållet, även annorstädes, är dock att det är överensstämmande med verkligheten.
Och vi frågade oss varför 1 av 3 av alla människor i världen tvivlar på modern vetenskap samt om svaret är samma som varför exempelvis 42% av alla amerikaner antingen inte tror på den Globala Uppvärmningen överhuvudtaget eller, om den existerar, är en helt naturlig klimatvariation som inte är orsakad av oss människor och om (hur?) detta möjligtvis kan vara kopplat till "Dunning-Kruger" effekten?

En del av ett svar, åtminstone på de två första frågeställningarna, är att de som är skeptiska eller till och med uttalat fientlig till vetenskap, inte vet vad vetenskap är och hur metodiken fungerar eller vad som driver människor till vetenskapen och forskning. Det får till följd att om man frågar samma människor som uttrycker skepsis enligt de två första frågeställningarna varför de är skeptiska eller alltså även öppet fientliga till vetenskap, får man i huvudsak svar som följer en av följande inriktningar:

1. "Vetenskapen ändrar sig hela tiden. Ena dagen är det en sak som gäller och nästa något helt annat." Man känner helt enkelt att vetenskap inte är konsekvent och speglar en objektiv sanning som alltid är sann, eller...
2. Man ser på vetenskap som
ideologi
och som därmed drivs av nån form av bakomliggande
agenda
som att driva en politisk kampanj eller tjäna pengar.
3. Och detta är inte egentligen en 3:e punkt utan snarare en förklaring till att de 2 ovanstående punkterna uttrycks. Man har en helt felaktig uppfattning om hur vetenskap bedrivs.

Man ser inte sällan framför sig en vit medelålders man eller kvinna, långt ute på den politiska vänsterkanten som börjar sin dag med att exempelvis fråga sig "Om jag gör ett dinosaurieben av gips och fotar det så man inte ser nån skillnad så kan jag skriva ihop en artikel som bevisar evolutionen". Eller "Hur ska jag kunna tjäna pengar på Covid-pandemin?" Och sen blandar ihop lite vatten och micro-chips och sätter en etikett på ett provrör - "Vaccin".
Poängen är att alltså att så många som 1/3 på riktigt tror att vetenskapsmän och kvinnor gör som de själva gör när de funderar kring allt från universums uppkomst till hur vaccin fungerar, man tänker hur det borde vara eller verkar vara. Och ytterligare en viktig poäng, som blir uppenbar när man har sett tillräckligt många videoklipp från klimatförnekare eller så kallade
'Flat earthers'
, och det är att borde och verkar är begrepp som analyseras från samma teoretiska verktygslåda som de själva har. Det vill säga man tror att vetenskapsmän och kvinnor bygger sina hypoteser och slutsatser med exakt samma bakgrundsinformation eller matematisk kompetens som de själva. Man ser sig helt enkelt som likbördig i sin kompetens att dra slutsatser inom ett område som forskare inom samma område. Och är man likbördig in sin kompetens så är ju också slutsaterna lika mycket värda. Till och med mer värda då man inte sällan får 10 000 likes på sin slutsats i ett 
-inlägg.


En av inriktingarna bakom vetenskapsskepticism, vetenskap som en ideologi och (dold) agenda, betyder alltså att man tror att vetenskap är en -ism med ideologiska, inte sällan politiska mål eller att man drivs av pengar och kommersialism.
För de som har en bättre förståelse för vad vetenskap är kan detta tyckas märkligt men med den synen är det fullständigt logiskt att kalla forskning och vetenskap för flum-och-fusk när den gör
proklamationer
om vår verklighet och vad som är sant och riktigt. Man ser alltså på vetenskap som endast ett medel att hitta på vetenskapliga sanningar både för att tjäna pengar genom forskningsanslag men kanske mest för att gagna ett högre politiskt syfte.

De skeptiska använder ett 'nytt' ord för denna ideologi – "scientism". Direkt översatt till svenska alltså "vetenskapism". Scientism fungerar som vilken annan ideologi som helst:

Man tror på den eller inte.

En fördel med den synen på vetenskap, vilket säkerligen inte är en slump, är att du själv, liksom vetenskapen, är i din fulla rätt att rationalisera fram en lösning på ett problem. Skeptiker till Vetenskap har kort sagt en väsenskild rational. Exempelvis, vilket har hänt, är det med den synen fullt legitimt att omkullkasta forskningen om en Global uppvärmning med att konstatera att det snöar i oktober på ett ställe där det är ovanligt att så sker. Man 'ser ju' att den Globala uppvärmningen är fel eftersom det snöar när det borde vara varmt.Eller detta talande exempel med en så kallad "Flat earther". Klippet visar en person som genom 'experiment' drar slutsatsen att jorden inte är en sfär utan platt. Experimentet går ut på att han tar med sig ett vattenpass på ett flygplan. Hans hypotes är att om jorden skulle vara en sfär skulle planet vara tvunget att hela tiden 'dippa' nosen på planet för att inte riskera att köra ut i rymden. Och om planet dippar nosen kommer vattenpasset ge utslag.
Det finns en gemensam nämnare i den här typen av inlägg på sociala medier och det är användandet av ordet "They" ( = Dom ). Det finns ofta med ett "Dom" som försöker lura "oss" (vanliga människor). "Dom" är alltså ofta ett vetenskapligt etablissemang men kan även syfta på ett politiskt, gärna dolt, etablissemang som styr regimen bakom kulisserna.
Hur som helst, vattenpasset ger inget utslag under mannens flygresa vilket indikerar att nosen inte konstant dippar. Mannen drar därmed slutsatsen att jorden är platt.Huruvida det finns en koppling till "Dunning-Kruger effekten", eller Mount Stupid, återkommer vi till men kan konstatera att även om den här typen av skepticism till vetenskap ingalunda är ny har den blomstrat med förnyad kraft de senaste 10-15 åren.

1 av 3 människor, globalt sett, samt 42% av det amerikanska folket är alltså skeptiska till vetenskap och modern forskning. Skälen till varför har vi snuddat vid och undrar om det finns ett
tangentiellt
samband med hur det kommer sig att en person som många skulle kategorisera som en förvuxen narcissistisk 7-åring och genom argument som 'I know a lot of famous people' eller '...my IQ is one of the highest..', lyckas bli vald till president i jordens mäktigaste nation? Och inte trots sådana uttalanden, utan i många fall på grund av. Finns det ett samband där?
Ett till synes samband är väl åtminstone att det verkar vara samma människor som röstar på personer av Trump's kaliber och de människor som drivs av konspirationsteorier och platta jord"klot".

Även om det krävs mer på fötterna för att validera det sambandet kan vi nog säga att vi idag kan se en allt mer framträdande personlighetstyp hos människor som många skulle beskriva som ‘förvuxna 7-åringar' och publikt har ett
narrativ
som är helt i linje med den ålderskategorin. För visst kan vi enas om att det inte bara är hos politiska ledare man kan skönja ett visst mått av
diskrepans
mellan den faktiska åldern och den
kognitiva
förmågan? Det räcker att spendera 10 minuter på Tik-Tok för att inse att vi verkar ha en framträdande grupp människor i västvärlden där stallet ser relativt övergivet ut.

Ett gemensamt drag hos dessa människor är att de verkar oförmögna, eller ovilliga, till en
autentisk
verklighetsbild. Eller för att uttrycka det annorlunda: Vi ser en ökande del av våra medmänniskor med ett personlighetsdrag av att entusiastiskt ta till sig information som
objektivt
sett inte överensstämmer med verkligheten. Deras entusiasm slutar dock inte där då de, minst lika hängivet, inte heller kan hålla sina fingrar från eller 'dela' och sen sprida denna information.
Och där kom kopplingen till "Dunning-Kruger" även om vi utvecklar sambandet ytterligare senare i texten.

Är essentiell.org bara en i raden av nya mediala plattformar som ska vara förbannade på all ‘fake-news' och alla ‘Förvuxna 7-åringar'?

Nja...är svaret.

essentiell.org har samlat en redaktion med gedigen vetenskaplig expertis i denna ideella tankesmedja och utbildningssajt med syfte att belysa och bemöta några av de problem dagens globala samhälle står inför. Vi gör det för att vi, liksom många andra, inte tror att vår gemensamma framtid gagnas av att personer som är kliniska narcissister* i allt högre grad får styra hur de globala problemen bemöts och åtgärdas. Och ordet "får" var viktigt. Dessa ledare väljs på demokratisk väg av likasinnade människor. Vi nöjer oss med "likasinnade" nu med notisen att den mänskliga karaktären hos den delen av oss människor som också väljer dessa ledare, är en av kärnfrågorna på essentiell.org.
* Utan några egentliga bevis lutar vi oss mot ett överflöd av indicer och kan åtminstone tryggt påstå att en hel del världsledares karaktär svårligen kan skiljas från en kliniskt validerad narcisist.

Det var Ja:et i "Nja".

Essentiell.org visar också att det inte bara är de 'förvuxna 7-årringarna' som är ett orosmoln utan att vi faktiskt alla är betingade med en specifik egenskap som kan visa sig vara knuten till ett samband inom astrofysiken som heter "Drake ekvationen" och termen "L" i den ekvationen.
Vilken egenskap detta är, hur sambandet ser ut, en möjlig konsekvens av det samt hur vi kan undvika den värsta tänkbara följden av sambandet, det är Nej:et i "Nja".

"The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it"
"Energin som krävs för att bemöta skitsnack är mångdubbelt större än att producera samma skitsnack."
Brandolini's Law a.k.a the Bullshit assymetry principle


essentiell.org försöker göra den här belysningen grundligt och från ett vetenskapligt
narrativ
men vi har främst ett pedagogiskt fundament. För att göra texten läsbar och tilltalande för en publik från gränssnittet mellan högstadium och gymnasium använder vi referenser som ska vara lättillgängliga både länk-mässigt men också språkligt. Referenserna väljs således så att länkarna går till
renommerad
nyhetsmedia snarare än till vetenskapliga publikationer. Fördelen är att en läsare alltid kommer åt dem samt är skrivna utan den ofta krångliga vetenskapliga syntaxen.

Då ett av våra huvudsyften är pedagogiskt ställer vi gärna upp och föreläser om:
 • Klimatproblem, vad är politisk korrekthet och vad är sanning?
 • Vetenskapens utmaningar och varför så många som 30% anser modern forskning fusk och politisk motiverad och även varför den nästan lika ofta likställs med det egna förnuftets slutsatser om verkligheten.
 • Innehåll på nätet och sociala medier som framställs som 'fakta' men som lämnar mycket att önska i den aspekten. Både exempel på och hur man upptäcker en så kallad 'Straw man'.
 • Populism
  och korrelation till en alltmer framträdande personlighetstyp som uppvisar en tydlig
  kognitiv dissonans
  kring den, trots allt, delade verkligheten.
 • Vår kortsiktighet och att den verkar evolutionärt
  hårdkodad
  och därmed även en egenskap vi alla besitter oberoende om man befinner sig i gruppen av
  kognitiva
  dissidenter
  eller inte.
 • Samt kopplingen mellan dessa kategorier och
  Drake Ekvationen
  .

Notera gärna den sista punkten som är själva kärnfrågan för oss på redaktionen. Hur kan vår hårdkodade kortsiktighet och (kliniska) Narcissism vara kopplad till Drake Ekvationen?
Drake Ekvationen
andvänds för att uppskatta mängden intelligent liv i vår galax som även uppnått vår nivå av teknologiska framsteg. Sambandet mellan det tydliga uppsvinget och acceptansen av narcissism som genomsyrar den globala politiska arenan samt vår hårdkodade kortsiktighet och Drake Ekvationen, är vad vi knyter ihop under PROPAGENDA avsnittet. Och föreläser om.

En viktig notis innan det egentliga innehållet på den här sajten.
Den belysning vi pratat om och de exempel, argumentation och problembeskrivningar vi använder fokuserar på ett synsätt baserat i en bred definition av västvärlden eller den industrialiserade världen. Skälet är att likna vid ett
heuristiskt
angreppssätt och analys. Det vill säga, 'Västvärlden', inkluderat Ryssland, Kina, Indien och Brasilien, står för den absoluta majoriteten av de globala strategierna att både öka jordens medeltemperatur mot nivåer som är katastrofala för framtidens generationer men, som plan B och om det skulle misslyckas, också innehar vapenarsenaler som kan förinta jordens nuvarande civilisation flera gånger om. Vi använder således argument, politiska strömningar, undersökningar och statistik med mera, företrädesvis från 'Västvärlden', men drar Globala slutsatser. Det är det heuristiska angreppssättet.

Ett tillägg till den här textens ursprungliga formulering och som även visar att vi tyvärr har rätt i att det finns en stor fara i att personer med bekräftelsebehov, sannolikt baserat på narcissistiska tendenser, befinner sig i maktpositioner:
Vi har ett krig mellan två västvärldsländer i Europa där kärnvapen finns med i hotbilden och där det
instigerande
landet även styrs av en regim som helt kan anses befinna sig i den grupp av kognitiva
dissidenter
vi redan nämnt.En återkommande kritik gällande innehållet på denna site är att man lätt tappar den röda tråden och "hur" man läser hela sajten.
Vi har därför lagt in bilder av typen "Du-är-här", för att visa var man befinner sig och även i förhållande till andra avsnitt.
Huvudinnehållet som synes på nedanstående, första Du-är-här-bild, ligger alltså under PROPAGENDA. Läs gärna även Introduktionen som följer efter Du-är-här-bilden men sedan kan du följa länkar till PROPAGENDA och vänta med de avsnitten som behandlar dagens syn på VETENSKAP samt det mer pedagogiska avsnittet om KLIMAT-frågorna

essentiell.org

Att vi som art, samhälle och civilisation både har och sannolikt kan se fram mot en rad problem vet vi. Klimatfrågor diskuteras ofta med en nära på
apokalyptisk
agenda och på den globala politiska arenan ser vi en rad regimer som blir valda på grund av, inte trots, en dagordning baserad på lögner,
polariserande
ideal och med en tydlig
kognitiv dissonans
kring hur verkligheten och världen är beskaffad.

Det vet vi alla.

Men när vi säger 'alla' menar vi inte alla. Vi menar egentligen bara den del av 'alla' som förstår att vi har problem med klimatet, bara den del av alla som inser att Trump pratar strunt eller den del alla som vet att vaccin inte är hemliga micro-chip som injiceras för att kontrollera människor.
Vi, som befinner oss i en del av mänskligheten som ser verkligheten som den är, vi har en tendens att marginalisera den där andra delen. Mer eller mindre medvetet blir de där andra människorna som tror på insprutade micro-chip, oviktiga och bara mentalt undanskuffade i en kategori av "knasbollar".
Vi må tycka att mycket som sprids som en löpeld på sociala medier är så uppenbart nonsens att vi missar, eller i alla fall inte lägger vikt vid, att den här andra delen också är normsättande medmänniskor och att de faktiskt inte bara formar samtida ideal och -ismer utan även ideal och -ismer för morgondagens generation(er).

Den här andra delen av oss människor som alltså har en, i bästa fall bristfällig, men ofta en helt felaktig syn på vår värld och verklighet, hur många eller hur stor andel av oss är dessa?
Eftersom man kan ha en skev uppfattning av verkligheten av olika, mer eller mindre oanständiga, skäl återkommer vi till ett mer djuplodande svar på den frågan. Men som inledning, sett ur ett samtida politiskt perspektiv och till de delar av en befolkning som stöder regimer eller världsledare som Bolsonaro, Trump, Putin, Duterte, Orban, Salvini, Kaczyński, etc, vars styrelseskick, i bästa fall, kan beskrivas som bekräftelsesökande populism, verkar de människor som antingen är oförmögna till eller av andra skäl väljer att anta en oriktig bild av världen och verkligheten, vara någonstans mellan 20 – 50%. (Exempelvis Italiens Salvini ~20% och Trump med stöd av ~50%)

En uppmärksam läsare ser direkt att vi började stycket med en frågeställning kring hur stor andel av oss som har svårt att dra korrekta slutsatser av vår gemensamma verklighet och därmed exempelvis anse att Global uppvärmning är en hitte-på-historia, men svarade på det genom att visa på hur stor andel av en befolkning som stöder så kallade populistiska politiska ledare. Är det verkligen samma svar?
Låt oss komma undan med det för tillfället.

Det är alltså ingen marginell andel av västvärlden som åtminstone stöder personer som många betecknar som clowner men i värsta fall även själva propagerar polariserande lögner. Samtidigt behöver vi bara gå 100 år bakåt i tiden till ett starkt polariserat, och på populistiska rasteoretiska lögner grundat nationalsocialistiskt Tyskland, för att även kunna urskilja ett möjligt mönster. Eller åtminstone att ett övermått av bekräftelsebehov hos människor kan leda till problem. Som världskrig.


"Already in 2011, the American Psychology Association could show that narcissistic personality traits were significantly increasing in society."


Historiskt ser vi alltså ett återkommande mönster av polariserande populistiska agendor som även bärs upp av ett brett folkligt stöd. Tillsammans med detta
realpolitiska
incitament av "vi-och-dom" karaktäriseras mönstret av ett minst sagt lättsamt förhållningssätt till en beskrivning av verkligheten. Vare sig det är nazismens frammarsch, tidigare i historien eller senare, lokalt eller regionalt, tycker vi oss se att det finns en koppling mellan polariserande agendor ("vi-mot-dem") och konflikter.
Även om det kanske hamnar i den del av självklarheternas stolta byggnad där dörrarna står vidöppna vill essentiell.org ändå slå fast att mänskligheten därmed verkar ha ett inneboende (också noterad som "hårdkodad" i denna text) handlingsmönster som är problematiskt och destruktivt.

"Även om det kanske hamnar i den del av självklarheternas stolta byggnad där dörrarna står vidöppna vill essentiell.org ändå slå fast att mänskligheten därmed verkar ha ett inneboende (också noterad som
'hårdkodad'
i denna text) handlingsmönster som är problematiskt och destruktivt(?)."


Implicit
i den hypotesen antyds att det med jämna mellanrum skulle födas generationer av människor som är hårdkodade till karaktärsdrag av irrationellt tänkande dragna åt självbekräftande populism och polarisering, medan generationerna däremellan är helt ’normala’.
Det är dock inte så vi menar utan snarare att mänskligheten alltid är uppdelade i huvudsak, två
antagonistiska
mänskliga karaktärer.

1.
En av dessa karaktärer är baserad på bekräftelsebehov, självcentrering och polariserande tankemönster men också en tydlig böjelse åt det som idag kallas faktaresistens. Sannolikt är bekräftelsebehovet det primära karaktärsdrag som ger upphov de andra. I vårt nuvarande samhälle och den tyngd sociala medier har i livs-pusslet medför det också en mängd olika och snabba vägar till den bekräftelsen än vad en bekräftelsesökande person från 100 år sedan kunde välja på. I dag kan man ägna 10 minuter åt en text- eller ett videoinlägg på sociala medier och nästan momentant få 100 ’likes’.
I
kontext
, refererar vi senare till Psykiater Anders Hansen’s mycket intressanta "Sommar i P1" som på ett lättillgängligt sätt pratar om precis detta.

2.
Den andra karaktären är vi andra. Och skillnaden är så fundamental att ’vi andra’ nästan definieras som ’de som snarast är förbluffade över att nån kan tro att exempelvis Trump skulle vara något annat än en lögnaktig fullblodsnarcissist’.


Eftersom det därmed är en sådan fundamental, även kallad
hårdkodad
, skillnad i både ett grundläggande bekräftelsebehov men också att man dras till och anser den själsliga naturen hos ledare av Trump's eller Putin's typ vara goda, kommer vi gå i Psykologen och Filosofen Viktor Frankl's fotspår. Han, liksom vi, menar att det verkar vara en sådan inneboende och tydlig dualitet i skillnaden på människors karaktärer att han menade på att det finns två "raser" – de anständiga och oanständiga. Även denna fundamentala distinktion i kontext i ett senare avsnitt.

"(vi går i)...Filosofen Viktor Frankl's fotspår. Han, liksom vi, ser en sådan inneboende skillnad på människors karaktär att han menade på att det finns två "raser" – de anständiga och oanständiga."


Även om våra läsare säkert redan förstått vår indelning av karaktärerna som vi vill peka på och vår uppfattning vad som skiljer dem åt visar följande klipp vad vi menar med "vi andra". För majoriteten av redaktionen, om inte alla, kan man säga att frånvaron av löjeväckande skratt och snarare beundran när Trump inte kan hålla sig från att skryta på ett sätt man själv gjorde i lågstadiet, var ett tydligt incitament för oss att det finns något djupare, fundamentalt i skillnaden gällande karaktär.
Vi ("andra") tycker ju nämligen att det är kolossalt larvigt och larvigt till och med på ett barnsligt sätt att en medmänniska kopplar sig själv till MIT och tillägger "very smart" öppet, i en riktig kommunikation mellan människor.
Just detta samband och att åtminstone givaren av larvigheterna är fullständigt omedveten om att hen framstår som just barnsligt larvig, är något vi fortsätter som spår under PROPAGENDA och LIV. Det är ju nämligen inte så att Trump i detta fall förstår att det kan framstå som barnslig men struntar i det för att han vill fånga sin publik - Nej, Trump är fullständigt omedveten om att hälften av världens befolkning slår sig för pannan och skrattar, åt honom. På riktigt! Helt ovetande.
Och det är en viktig lärdom om vi ska förlänga L i Drake Ekvationen.

Nej, Trump är fullständigt omedveten om att hälften av världens befolkning slår sig för pannan och skrattar, åt honom. På riktigt!En mänsklig karaktär av bekräftelsesökande, polariserande mytomani verkar inte rent rationellt vara karaktärsdrag som gynnar en samhällsutveckling eller kanske till och med skulle kunna vara destruktivt mot ett samhälle som strävar mot empati, välfärd och solidaritet. Vi har dock inte några klara bevis för detta och vill man går det alltid att luta sig mot argument av typen: 'Lite smånarcissistiska har det ju alltid funnits folk som är, och vissa mer än andra, så det är väl vare sig nytt eller speciellt kontroversiellt och vi står ju ändå på toppen av mänsklighetens utveckling och har aldrig haft det så bra!'
Även om det egentligen inte går att säga att ett sådan utsaga är falsk, menar vi att det på ett fundamentalt sätt är trots den här andra halvan eller tredjedelen, inte på grund av eller att den här gruppen av kognitiva
dissidenter
inte spelar någon roll.
Eftersom det är ett trots, har det alltid varit en mer eller mindre medveten kamp mellan ideella koncept där objektiv sanning och kunskap ställs mot en värld där sanningen är subjektiv, där samhällelig empati och välfärd aldrig får korsa individens personliga (val)frihet och (själv)berikande och där polariserande ideal och en värld av jag-mot-dig eller vi-mot-dom aktivt föredras framför
solidariska
incitament.
'Trots':et innebär ju dock att vi klarat oss ändå och det är som sagt svårt att argumentera mot att vi faktiskt har det ganska bra och att vi utvecklas tekniskt med rasande fart. Men det som får oss att uppriktigt sagt vara rädda, är att de egenskaper de här andra besitter och de ideologier de anammar, just nu är särdeles farliga.

I skrivande stund med ett uppblossat krig i Europa där premisserna har varit en regim som med påhittade historiska och faktiska incitament rättfärdigat ett anfallskrig mellan två suveräna stater i Europa för första gången på 80 år. Händelsevis sedan förra gången samma faktaresistenta, polariserande och populistiska dogmer skallade i Europa.
Vi har inte heller befunnit oss i tider av sådan massiv resursanvändning och parallella möjligheter till snabbt självberikande och
...är även sedan länge i en situation där enskilda individer sitter på vapenarsenaler som kan förinta vår Jord 7-komma-6 gånger om.

Det medför att potentialen för de här människorna, som vi vill gå så långt som att beteckna som
kognitivt
funktionsvarierade, att skapa
irreversibla
problem, därmed är så ofantligt mycket större i dessa tider. Det är i första hand inte en funktionsvariation menat att korrelera med gängse personliga fysiska/mentala funktioner utan snarare en funktionsvariation eller handikapp för Människan, med stort M. Alltså ett ‘handikapp' som gör att vår väg mot en hållbar och långsiktig utveckling inte följer en ändamålsenlig och optimal väg utan begränsas och försvåras av kognitiva incitament och strategier som går på tvärs mot detta.

"Det medför att potentialen för de här, som vi vill gå så långt som att beteckna som kognitivt funktionsvarierade, att skapa irreversibla problem, därmed är så ofantligt mycket större i dessa tider."


Till skillnad mot den sista framslängda hypotesen som helt enkelt är en redaktionell beskrivning av den verklighet vi tycker oss se och en möjlig global konsekvens av den verkligheten, har vi dock otvetydiga belägg för att vi samtidigt, som en bro mellan de beskrivna motstridiga karaktärerna, är förenade i en total enighet av faktaresistens gällande både vikten och det praktiska tillämpandet av långsiktighet och hållbarhet. Vi är helt enkelt, alla, häpnadsväckande kortsiktiga.

Även om den, för oss som är uppväxta med TV-serien 'COSMOS' på 80-talet, kände amerikanske astrofysikern Carl Sagan inte var fullt så kategorisk i sin indelning av jordens befolkning med en halva beskriven som kognitivt funktionsvarierad, ägnade han ändå större delen av sitt liv åt att beakta vår samtid och människans
modus-operandi
, och vår totala
renons
gällande hållbarhet och långsiktighet, tillsammans med både upprustning och klimatproblem, och insåg att det var en farlig väg vi vandrade på.
Carl Sagan såg även en möjlig korrelation till faktorn "L" i den så kallade Drake Ekvationen. I forskarvärlden är detta ingen ny eller ens särskilt
kontroversiell
diskussion men debatten är i dag, och i den omvärld vi just nu lever i, än mer aktuell och viktig.

essentiell.org grundades 2018 med ett syfte att fortsätta den diskussionen.

Nedan ett klipp med Carl Sagan i en presentation inför USA's kongress 1990. Man slås både av hur vetenskapen redan på 90-talet förstod och varnade beslutsfattare för de ödesdigra konsekvenserna av människans leverne plus, retrospekt, hur lite beslutsfattare antingen förstår eller bryr sig om detta. Intressant introduktion till essentiell.org's innehåll.
Klippet tar bara 4 minuter men du kan utan problem strunta i detta klipp och behöver inte titta på det för att kunna tillgodogör dig sajten i övrigt.

Detta var slutet på introduktionen.
essentiell.org's huvudinnehåll ligger under PROPAGENDA-avsnittet. Härifrån introduktionen kan man fortsätta där även om det innehållet blir lättare att ta till sig om man även läser OM-avsnittet "VARFÖR...essentiell.org" nedan.
OM

VARFÖR

OM..Varför denna sajt? QAnon, Donny-Kruger, Trumpism samt en utveckling av tidigare nämnda koncept

ANSTÄNDIGHET

OM...Viktor Frankl, en österrikisk filosof och psykolog och överlevare av förintelsen, som delade in mänskligheten i de "anständiga och de "oanständiga"

KLIMATET

EDU
Direktlänk till EDU-avsnittet om klimatet och Global warming

VETENSKAP

EDU
Direktlänk till EDU-avsnittet om Vetenskap och människors skeptiska syn på den.

12

PROPAGENDA
Hälften av oss verkar på riktigt tycka att människor som Trump och Putin är bra människor, är inte det märkligt?

PROPAGENDA
KORTSIKTIGHET

PROPAGENDA
Vi är alla enastående lika i vår samsyn att vara kortsiktiga.

PROPAGENDA
LIV

PROPAGENDA
Liv, finns det annorstädes? Var är dom i så fall och varför ser vi inga spår av detta liv?

PROPAGENDA
E D U

 • Utbildningsmaterial (pdf/ppt)
 • KLIMATET - Global uppvärmning, fake news?
 • VETENSKAP - Varför är så många skeptiska till modern vetenskap? Vetenskap är (ju) en metodik, ingen -ism (så klart)

varför essentiell.org?
Vi är idag många som är helt förbluffade över de ledare som demokratiskt väljs i vår omvärld och vi har idag en rad världsledare som bygger sin politiska agenda på lögner och polarisering. Förutom USA's Trump också Brasiliens Bolsonaro, Orban i Ungern, Salvini i Italien, Putin i Ryssland, Kaczyński i Polen och Geert Wilders i Holland m. fl.
Utöver dessa har en rad nya regimaspiranter poppat upp, ofta långt ute på högerkanten och tydligt inspirerade, och kanske även förvånade, av med vilken lätthet Trump lyckades samla en stor och lojal väljargrupp. Dessa hakade direkt på med de, uppenbart effektiva, polariserande argumenten.

För de personer som var förbluffade över att dessa personer kan väljas till länders ledare är det ju uppenbart att de villigt, men till synes ovetande, uppvisar en personlighetstyp det är svårt att skilja från de man finner hos bekräftelsetörstande och förnärmade 7-åringar. Och liknelsen är inget vi skriver för att få till en kul formulering utan endast för att det sett från oss andra, enligt tidigare nämnd indelning - är en korrekt och passande liknelse.
Men till skillnad från en gängse 7-åring, där ett sådan personlighetstyp hör till åldern och ett sätt att bemöta omvärlden och skaffa sig en social tillhörighet, befinner sig de föregående personerna på några av världens mäktigaste positioner.

Efter Trump's valseger 2016 stod alltså många i chock över vad som hade hänt. En, av många kategoriserad som 'finansclown', vald till USA's president och som i en valrörelse även utmärkt sig som den nämnda förvuxna lättkränkta 7-åringen – hur kan han bli vald till president? Hur kan hälften av oss undgå att se den karaktären?
Lika snabbt som den chocken gick över startades en mängd granskande plattformar och dedikerade portaler för 'fact-checking' av Trump's utsagor, läs här. Nu förlorade Trump valet 2020 men om vi kallar hans tvivelaktiga arv av 'Trumpism' för ideologi är det absolut något som inte bara lever kvar utan är starkt förankrad i stora delar av västvärlden och något han fortfarande driver i sin kontinuerliga presidentvalskampanj.
Det fanns alltså och finns väl fortfarande en känsla och attityd av att "bara vi fortsätter att hänge oss åt sanningen och avslöjar alla lögner, kommer människor till slut (in)se att de trodde på något falskt". Syftet är lika uppenbart som tyvärr felaktigt - att omvända de vi tidigare kategoriserat som kognitiva dissidenterna.
En exponering av en lögn med fakta ska alltså få människorna som tror på lögnen att ändra åsikt. Problemet är att vi människor i den meningen inte är virade på samma sätt och att det som låter som en
stringent
slutsats så förutsätter det att den som blir exponerad för ett felaktigt tankesätt även är villig att byta åsikt. Men de många som stöder exempelvis Trump är både relativt homogen som gupp men också helt låst i sin egen världsbild och alltigenom oemottaglig för information som motsäger denna. Varför är det så?

Vad vi ser i vår samtid är alltså att grupperingarna på de olika sidorna i beskrivningen ovan åtskiljs av en uttalad skillnad i
perception
och kognitiv förmåga till en
autentisk
verklighetsuppfattning. I det här läget behöver vi inte ens definiera autentisk eller vilken grupp som har den (världsbilden). Grupperna är distinkta och världsbilden är i stort sett homogen inom varje grupp.
Att vi inser att det är många människor i respektive länder som hyllar de ovan uppräknade politiska ledarna är en sak och även om vi på den andra sidan av polariseringen kan ha svårt att förstå att den gruppen inte inser att ledarna ljuger och är påtagligt larviga, lite som barn, är det intressant att samma människor även uppskattar samma ledartyp (larviga) i andra länder. Det vill säga en person som uppskattar Orban i Ungern även anser Trump eller Bolsonaro vara goda människor med sunda värderingar och moral.
Än mer intressant är det när vi beaktar att det är samma 'många' som anser klimathotet vara påhittat, anser medier vara fake-news, anser vaccin vara etablissemangets försök att kontrollera folket (dem) och hela vägen ner till de som tror på konspirationsteorier som platta jordklot och
QAnon
.
Eller så är det inte intressant alls…?

För oss fastnar dock känslan av att det är något märkligt här och den känslan att det är samma människor är faktiskt ett av incitamenten för skapandet av essentiell.org.
Även om många kanske inte alls tycker det är så konstigt att de människor som tycker Bolsonaro är moralens högborg samtidigt kollar ut genom fönstret och finner bevis för att jorden är platt (eftersom den ser platt ut), landar vi ändå i att det är något vi missar, eller kanske bara snubblar förbi. Att...Det...Är...Samma...Människor.
Och att "vi", på den andra sidan, måste börja inse att den skillnaden kanske inte går att göra något åt – och agera därefter.

Vi har redan berört det faktum att det kan vara svårt att byta åsikt när man väl förankrat sig i en annan. För den här gruppen vi nu diskuterat, som homogent verkar vara disponerade att
anamma
spörsmål som inte överensstämmer med verkligheten, för den gruppen verkar det särdeles svårt att byta åsikt och vi frågar oss varför det är så? Det förtjänar att påpekas eftersom vi tycker det är intressant att det finns en koppling mellan dragning till personer som objektivt är fjantiga och konspirationsteorier, blir sambandet än mer intressant, för att inte säga märkligt, att samma personer som redan besitter dessa egenskaper, även har synnerligen svårt att byta åsikt. Varför det?

När vi ställs inför en situation när vi ska utvärdera eller uttrycka en tro om något är sant tänker vi inte på vilka interna processer eller filter vi använder, utan sant, när vi ska sammanställa vår utvärdering eller uttrycka vår tro, plockas rakt av från vår inre 'Sann-korg'. Och det är sant bara av det skälet.
Vilket spörsmål det än gäller så har vi oftast bara två korgar att lägga vårt röst gäller spörsmålets sanningshalt. I Sann-korgen eller Falsk-korgen. Det är tyvärr sällan vi nyttjar Jag-vet-Inte-korgen, fast vi kanske borde. Det finns inget som helst kontroversiellt i den beskrivningen och vi går helt enkelt runt och anser att det vi lagt i Sann-korgen ligger där just för att det är objektivt sant.

Vad som däremot kan vara kontroversiellt är att forskningen visar, inte bara att vi är särdeles dåliga på att vara objektiva utan även att ändra uppfattning. I stället för att lämna en textuell referens här hänvisar vi mycket hellre till Anders Hansen's (svensk psykiatriker) program i Sveriges Radio's P1. I programmet går Hansen igenom forskning som visar att vår (o)förmåga att acceptera något som är sant, i allra högsta grad beror på den sociala följden av den acceptansen.
Vi tillhör nämligen, extremt mycket visar det sig, hellre ett socialt sammanhang och i en social grupp som delar ens syn på sanning och värderingar än att acceptera att den synen rent objektivt visar sig vara falskt. Eftersom den direkta följden av ett byte av ståndpunkt X, som tidigare definierat tillhörigheten i grupp X, till ståndpunkt Y, gör att vi förlorar vår ställning, acceptans och kanske även ('like:ade ) uppmuntrade tillhörighet i grupp X.
Vi verkar således vara
evolutionärt
kodade för den här sortens bristfälliga tankemönster. Länk till Anders Hansen's progam. Det ska påpekas att Anders Hansen inte gör några genetiska kopplingar utan det är vi som väljer att ta den ansatsen.

Det finns en rad synonyma termer för detta varav termen 'faktaresistenta' eller på engelska 'confirmation biased' kanske är det mest använda och vi har redan använt begreppet tidigare i texten. Vad det egentligen uttrycker är att det spelar ingen roll hur mycket, eller med vilka fakta, man ger en dylik person, så kommer den människan både vägra acceptera fakta men även rationalisera fram en än starkare antagonistisk syn och än kraftfullare motargument.
Skälet verkar alltså vara att en faktaresistent individ inte klarar av den negativa sociala följden om hen skulle byta ståndpunkt. Man har en tillhörighet som skapar bekräftelse och den bekräftelsen är så nödvändig att det blir viktigare att säkerställa tillgången och flödet av den än att riskera att beakta objektiva sanningar eller en korrekt världsbild.
På formuleringarna kan det låta som en sådan person innerst inne kanske är medveten om vad som är sant men utåt ger sken av det motsatta men det är inte alls så vi menar. En sådan person är till fullo genomsyrad av de ideologier och tankemönster som skapar tillhörighet och genererar bekräftelse.

Ovanstående kallas 'Debunking' eller alltså när man bemöter Falsk information med en seriös analys av det Falska påståendet för att visa att den är just Falsk. Det vet vi således inte fungerar. Bland annat tas detta upp i en mycket intressant och bra föreläsning av Åsa Wikforss här, men även i vetenskapliga artiklar här, här och här.

Vi kommer senare gå igenom de här frågeställningarna ytterligare under PROPAGENDA-avsnittet 12 (mänskligheten) och fokuserar istället på ett begrepp vi redan tagit upp, fenomenet som kallas "Dunning-Kruger Effect".
Det är ett begrepp inom den kliniska psykologin för att beskriva ett beteende hos personer som uppvisar en kognitiv dissonans mellan självskattad kompetens och verklig kompetens. Man saknar helt enkelt självinsikt ("self-awareness") och man är därmed oförmögen att objektivt bedöma sina egna förmågor och kunnande.
Effekten manifesterar sig i ett tillstånd där en sådan person snarare upplevs skryta om sina förmågor och sin intelligens och nedvärderar samtidigt alla andra, inklusive de som faktiskt är experter, och anser dessa okunniga och blinda för en sanning som bara den personen är förmögen att se.
Effekten visas tydligt i följande schematiska diagram.Redigerat efter bild tagen här


Observera att diagrammet inte visar någon form av "inre kunskapsresa" för en given person, utan resultatet baseras ungefär på följande test för en (stor) testgrupp:

Man låter ett större antal människor (för att göra resultatet statistiskt
signifikant
) helt enkelt beskriva sin egen kompetens och förmåga samt även redogöra för teorin eller detaljerna inom ett givet kunskapsområde. Man kan exempelvis be alla i testgruppen beskriva hur gravitation fungerar:
Vad är gravitation? Newton/Einstein/Keppler? Formler? Acceleration ⇔ Gravitation? Är ens gravitation något som finns? Etc...

Efter det har man kontrollerat om den information varje testperson angivit stämmer med vedertagna (sanna) resultat. Varje testperson får sedan en rörlig poäng mellan exempelvis 0 och 100, som då motsvarar den grad med vilket testpersonen angivit vedertagna eller sanna svar. Stämmer svaren dåligt med sanningen får man en låg poäng, nära 0, på X-axeln ( = 'verklig kunskap').
Som avslutande fråga får man också ange hur man ser på sin egen kunskap i det givna område som frågorna rör. Anser man sig ha större eller till och med överlägsen kunskap jämfört med gemene man, får man en hög poäng på Y-axeln ( = 'uttalad kunskap/självförtroende'). Det vill säga, uttrycker man stor säkerhet och förtroende för att man givit ett sant svar får man nära eller lika med 100 i poäng på 'uttalat självförtroende' ( alltså den självuppskattade kunskapen inom den givna frågeställningen, mätt mellan 0 och 100).
Korsningen, eller koordinaten i diagrammet mellan ''verklig kunskap', kanske 5 av 100, och 'uttalat självförtroende', kanske 95 av 100, ger då en mätpunkt i grafen => (5 , 95) (även markerat nedan).
Linjen i det diagram som visas ovan är ju bara en approximativ "bästa-linje" mellan de många mät-punkterna och det egentliga diagrammet ser ju ut som något i stil med detta.Och det är nu ett mönster kommer fram som visar att det finns distinkta grupper av människor där det finns en tydlig korrelation mellan den faktiska kunskapen och den uttalade kunskapen.

 • De som bara kan lite om ett givet område och som också är väldigt ödmjuka till det faktumet och inte heller påstår sig kunna speciellt mycket, de personerna hittar vi i "Ödmjukhetens dalgång".
 • Sen finns det en stor grupp som både påstår sig ha stora och riktiga kunskaper och där det visar sig att de faktiskt även har detta - "platå av faktisk kunskap".
 • Och sen har vi en stor grupp som inte kan någonting men som ändå ger uttryck för en stor expertis. En påstådd expertis de således inte kan backa upp med faktisk kunskap. Gruppen pratar alltså strunt och samlar sig i diagrammet under "Mount Stupid". Observera att det inte är essentiell.org som infört begreppet Mount Stupid utan begreppet är gängse och ska väl anses lite roligt.

Det är både intressant och viktigt att påpeka att ett Dunning-Kruger diagram ser olika ut beroende på under vilka omständigheter man utför testet. Det beror på var någonstans man samlar sina deltagare, alltså i vilket land eller till och med vilka landsdelar de deltagande kommer ifrån. Det beror även på när man utför testet – ett Dunning-Kruger diagram från 2024 har en betydligt större andel, läs fler mätpunkter, på Mount Stupid än ett test gjort 2004. Indelningen i distinkta ansamlingar av mätpunkter är dock desamma.

Vi både noterar och gör en poäng av den till synes stora och ökande ansamlingen av människor på Mount Stupid i vår samtid.
Det känns skrämmande när de problem med vårt globala klimat står för dörren och vår väg framåt måste baseras på anständighet, sanning och en tro på en vetenskap - när det verkar som allt fler går i helt motsatt riktning och inte bara är fullständigt transparenta för en sann världsbild utan också ställer sig på toppen av 'Mount Stupid' och proklamerar dessa dumheter?

Vi kommer gå i filosofen Viktor Frankl's fotspår (Och Carl Sagan's).
Som grupp och kollektiv egenskap är de faktaresistenta kanske även så av rent evolutionära
betingelser
* och det är, som vi redan tagit upp, sannolikt inget vi andra någonsin kan göra något åt och det spelar ingen roll hur hårt vi står och knackar dem på axeln med fakticiteter.
* Självklart är allas våra egenskaper ett utslag av både arv och miljö. Vi fokuserar egentligen bara på att de egenskaper många idag besitter och som potentiellt kommer visa sig vara mycket farliga åtminstone delvis är medfödda och att de svårligen går att göra något åt i den meningen – och vad det medför.


Vi tycker oss således se att det finns en homogen och, genom historien,
stringent
, grupp av människor som vi hädanefter kommer kalla "oanständiga" och som vi anser är evolutionärt betingade att sakna vissa basala kognitiva färdigheter. Här i inledningen är vi svart-vita i den kategoriseringen men i PROPAGENDA-avsnittet 12 (mänskligheten) målar vi den uppdelningen i en gråskala och är inte fullt så kategoriska.

"Vi tycker oss således se att det finns en homogen och, genom historien,
stringent
, grupp av människor som vi hädanefter kommer kalla "oanständiga" och som vi anser är hårdkodade till att sakna grundläggande förståndsmässiga färdigheter."

Att det verkar finnas en distinkt och kanske genom historien
stringent
grupp av oanständiga, gör dem både farliga för mänskligheten i stort och är, på grund av det hotet, även ett av tre huvudincitament på den här sajten. Att epiteten i den här jämförelsen och kategoriseringen sätts till att vara "oanständig", i motsats till "anständig", beror på den redan nämnda korrelationen till filosofen och psykiatern Viktor Frankl's slutsatser kring kärnan av mänskligt beteende och hur det tycktes kristallisera sig i två tydliga och allmängiltiga karaktärsdrag, anständighet och oanständighet. Det resonemanget återkommer vi till, först nedan för definitioner av koncepten, samt under PROPAGENDA12 där vi djupdyker i hur uppdelningen av dessa två distinkta och för karaktären väsensskilda personlighetsdrag påverkar vår samtid och framtid.

Det andra incitamentet av de tre är att vår evolutionära kompassnål även verkar peka på att vi är genetiskt betingade för kortsiktighet. Medan den evolutionära kopplingen mellan vår oanständighet och effekten på mänsklighetens framåtskridande och välbefinnande inte är
empiriskt
belagd, har det ur samma evolutionära perspektiv länge ansetts som ett obestridligt faktum att vi har stora problem med att tänka långsiktigt.
Under PROPAGENDAKortsiktighet tar vi upp både hur detta faktum
manifesterar
sig i hur vi tänker men också varför det är en synnerligen olämplig egenskap i tider då vi globalt måste fokusera på ett långsiktigt och hållbart sätt att leva. Tyvärr är det inte bara de "många andra" eller "oanständiga", i stycket ovan, som är kortsiktiga, det är tyvärr även de "anständiga".

Det tredje huvudspåret, PROPAGENDALiv, är den samlade effekten av de två första. Det vill säga, eftersom:
1/ ...många av oss besitter en
konstitutiv
oanständighet samt saknar en adekvat kognitiv verktygslåda för att analysera omvärlden objektivt, samt att
2/ ...alla av oss verkar hårdkodade till kortsiktighet, och därmed..
3/ ...hur de två incitamenten kan korrelera med den så kallade Drake Ekvationen och mer specifikt termen L i den ekvationen. Är den essentiell?

Och om punkt 3/ låter som något taget helt ur luften och hamnat helt fel kommer vi knyta ihop detta senare på ett kanske oortodoxt och lite oroväckande sätt. Kort info om L
här
och den grundligare genomgången av dessa 3 incitament tar vi alltså upp under PROPAGENDA.
Punkt 1/ under PROPAGENDA12 (mänskligheten)
Punkt 2/ under PROPAGENDAKortsiktighet
Punkt 3/ under PROPAGENDALiv

Den för oss, som är födda på 70-talet och växte upp med TV-serien "Cosmos", kände amerikanske astrofysikern Carl Sagan, ägnade en stor del av sitt liv åt just termen L i Drake Ekvationen. Vilka kriterier bestämmer en civilisations teknologiska livslängd och hur står sig våra egna, mänsklighetens handlingar, jämfört med ett förhållningssätt som är till gagn för att optimera den livslängden? Självklart såg han en problematik i att vi äger en (kärn)vapenarsenal stor nog att fullständigt förinta mänskligheten 7 gånger om, samt ett fullständigt
blasé
förhållningssätt till resursutnyttjande och klimatfrågor.
Vi vill som sagt fortsätta de tankegångarna och flytta över de problem han såg framför sig, till vår samtid och vilka spörsmål vi ser som allra mest akuta och problematiska.

Vi fortsätter nedan med en kort genomgång av betydelsen av anständighet/oanständighet som följs av en grundligare text om Global Uppvärmning och hur och varför det finns en djupt polariserad syn på huruvida den är reell eller inte.
Även ett viktigt avsnitt om Vetenskap och samma polariserade syn om dess metodik där många av de vi kategoriserat som oanständiga likställer vetenskap och den metodik som används för att analysera verkligheten med ett eget rationellt, och på sina sinnen förlitade, "sunda förnuft". Ett sunt förnuft skulle alltså vara ett minst lika bra verktyg för att nå kunskap som vetenskaplig metodik. Ett av motiven till den synen är att vetenskap tillskrivs en agenda av att medvetet vilja förvilla, fuska och konspirera för att tillsammans med ett etablissemang ha politiska mål (av herravälde). Ett annat motiv, sett från de som förespråkar att använda sitt 'sunda förnuft' i stället, är att vetenskap inte anses så komplicerad som "dom" vill göra gällande. "Dom" är vetenskapsetablissemanget enligt 'sunda-förnuft-förespråkarna'.

Både avsnittet om Global uppvärmning och Vetenskap har flyttat till EDU-sidan men vi har behållt dem nedan också då vi förstått att många har länkat till våra sidor.

Efter att ha sett och analyserat mängder av inlägg, forum och YouTube-klipp publicerade med denna agenda, är det uppenbart att man ofta angriper avancerade resultat och vetenskapliga teorier med metoder och en kunskapsbas motsvarande den man själv blivit lärd under sin egen skolgång, oftast på en nivå motsvarande mellan- eller högstadium. Med den kunskapsbasen får man helt enkelt inte ihop det och då avancerad, ofta matematisk härledd, vetenskap och forskning inte sällan kan kännas ologisk och gå emot vår egen intuitiva känsla för hur vår värld är beskaffad, måste den, enligt 'sunda-förnuft-förespråkarna', vara fel och bara ett sätt för vetenskapssamhället att lura oss andra.
Att se ett YouTube-klipp där det empiriska tillvägagångssättet till slutsatsen att jorden är platt – motsvaras av "Det ser man ju när man tittar ut från ett fönster från högsta våningen", eller rörande Evolutionsteorin - "Vadå, skulle två apor helt plötsligt fött ett människobarn eller?", är idag tyvärr inte ovanlig. Inte sällan kan man även se människor, på allvar, bläddra i barnböcker avsedda att ge barn en lätt, schematisk och övergripande förståelse för hur världen fungerar, och peka på saker de inte förstår i dessa och därmed måste vara fel.

Nedan sajtens upplägg igen. Avnsitten om Klimat och Vetenskap är intressanta men härifrån kan man utan problem gå direkt till huvudinnehållet under PROPAGENDA.

VARFÖR

OM..Varför denna sajt? QAnon, Donny-Kruger, Trumpism samt en utveckling av tidigare nämnda koncept

ANSTÄNDIGHET

OM...Viktor Frankl, en österrikisk filosof och psykolog och överlevare av förintelsen, som delade in mänskligheten i de "anständiga och de "oanständiga"

KLIMATET

EDU
Direktlänk till EDU-avsnittet om klimatet och Global warming

VETENSKAP

EDU
Direktlänk till EDU-avsnittet om Vetenskap och människors skeptiska syn på den.

12

PROPAGENDA
Hälften av oss verkar på riktigt tycka att människor som Trump och Putin är bra människor, är inte det märkligt?

PROPAGENDA
KORTSIKTIGHET

PROPAGENDA
Vi är alla enastående lika i vår samsyn att vara kortsiktiga.

PROPAGENDA
LIV

PROPAGENDA
Liv, finns det annorstädes? Var är dom i så fall och varför ser vi inga spår av detta liv?

PROPAGENDA
E D U

 • Utbildningsmaterial (pdf/ppt)
 • KLIMATET - Global uppvärmning, fake news?
 • VETENSKAP - Varför är så många skeptiska till modern vetenskap? Vetenskap är (ju) en metodik, ingen -ism (så klart)

(o)anständighetDefinitionen:


Ett av nyckelkoncepten på den här sajten är anständighet/decency och oanständighet/indecency. Eftersom de uttrycken kommer fortsätta spela en central roll och följer många resonemang som en röd tråd genom alla texter här, är det viktigt att vi kort går igenom vad de orden betyder och hur vi definierar dem.
Egentligen blir det rundgång i viljan att definiera de ordern. Orden har en definition och det är inte så att detta blir en omdefiniering av orden men då det finns exempelvis Trump-anhängare som på fullaste allvar skulle kalla Trump för anständig visar det på en ganska häftig diskrepans mellan användandet och ordens gängse, objektivt överenskomna, mening.
För att återknyta till ovanstående avsnitt är det således inget problem med definitionen, utan det är fortfarande så att en kategori av människor väljer att inte engagera de kognitiva instrument man besitter som är nödvändiga för analys av orsakssammanhang och därmed ge dem en korrekt bild av hur verkligheten är beskaffad. Det gör dem således tydligt oförmögna att korrekt avgöra huruvida Trump's karaktär är anständig, det är andra orsaker som avgör detta. Utan tvivel är det samma glapp i det kognitiva maskineriet, tillika en av orsakerna, som gör att de hellre har en socialt belönande tillhörighet, än att riskera förlora den tillhörigheten genom att aktivera det nödvändiga intellektuella maskineri som krävs för att katalogföra en objektivt sann utsaga.

Uttrycken anständiga/oanständiga och det större sammanhang dessa två epitet kommer ifrån härrör från den Österrikiske psykiatrikern och filosofen Viktor Frankl, även en överlevare av förintelsen. Om man skulle dela in mänskligheten i två delar (han kallade dessa till och med "raser") skulle han kalla dessa för just decent och indecent och "...they penetrate into all groups of society. No group consists entirely of decent or indecent people."
Men det är klart också att dessa begrepp kan betyda olika för olika människor.
Wiktionary:
From Latin decentia, from decens. Compare French décence. See decent. [Från latinets decentia från decens. Jämför franskans décence]
1. The quality of being decent; propriety. [ Att ha en kvalité av att vara anständig; egenskap ]
2. That which is proper or becoming. [ Det som är tillbörligt eller tilltalande ]

Tittar vi på synonymer på http://www.thesaurus.com/ ser vi även (svenska inom hakparanteser):

honesty[ärlighet], modesty[anspråkslöshet], morality[moral], respectability[respekt], dignity[värdighet], goodness[godhet], self-respect[självrespekt], integrity[integritet], conscience[samvete], humanity[humanitet], open-mindedness[öppensinnad], tolerance[tolerans], impartiality[opartisk], balance[balans], incorruption[okurrupt], constraint[självkontroll], truthfulness[sanningsenlig], charity[välgärning], unselfishness[osjälvisk], humbleness[ödmjuk], good habits[goda vanor], objectivity[objektivitet], ethos[etisk], unpretentiousness[opretentiös] , unobtrusiveness[försynt], equality[jämlikhet].


Det är några synonymer som essentiell.org vill betona är vad vi själva lägger i betydelsen av anständighet:
Opartiskhet, humanitet, tolerans och jämlikhet inkluderar det självklara idealet att vi alla har lika värde. Det finns ingen inneboende egenskap hos någon människa som gör den människan mer värd än någon annan. Det inkluderar så klart jämlikhet mellan könen. Det kan heller inte få finnas någonting som separerar ett värde mellan människor på grund av exvis religion, kön, kultur eller hudfärg. Självklart.

Globalt ser vi idag en stor, och ökande, del av oss människor som upprätthåller en karaktär som divergerar från ovanstående. Den kognitiva dissonansen som vi tagit upp beror dock på att dessa människor inte förstår att så är fallet.

Global Uppvärmning(?)

Nedan följer ett avsnitt om vårt Klimat och ett hot mot detta som gängse går under benämningen "Global Uppvärmning". Sen är det slarvigt uttryck, Global uppvärmning är ju så klart inget hot mot klimatet, det är ett potentiellt hot mot oss människor och den levnadsstandard vi är vana vid att ha.Global uppvärmning är inte sant.

Global uppvärmning är sann.

Nedan följer olika belägg eller kommentarer från Klimatskeptiker, det vill säga de som inte tror på att människan påverkar klimatet och att de extremväder vi kan se är fullt ut naturliga växlingar av klimatet om man ser detta ur ett historiskt perspektiv. Urvalet kommer från en Google sökning: "klimatskeptiker", samt de först länkade eller nämnda referenserna från den sökningen. I texten används Klimatskeptiker, Klimatförnekare, eller kortversionen av dessa, skeptiker respektive förnekare, helt synonymt.

The Spectator (Konservativ, Engelskt veckomagasin)

Har kallat den globala klimatdebatten en "... climate change agenda" som en "conspiracy against the poor."

Senator James Inhofe (R)

"With all of the hysteria, all of the fear, all of the phony science, could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people?" Han fortsätter: "... some parts of the IPCC process resembled a Soviet-style trial, in which the facts are predetermined, and ideological purity trumps technical and scientific rigor."

Donald Trump (R)

"The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive."

Lavoisier Group (Australisk sammanslutning av Företagsledare)

Har kommenterat FN's förhandlingar rörande Global Uppvärmning som "...an elaborate conspiracy in which hundreds of climate scientists have twisted their results to support the climate change theory in order to protect their research funding".

Donald Trump (R)

"It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."

Wall Street Journal (Oberoende Konservativ)

"Global Warming Models Are Wrong Again"

Forbes (Konservativ, Business magazine)

Sammanfattning av den vetenskapliga interna debatten kring Global Uppvärmning, av Forbes kallad "Climategate 2.0":
"(1) prominent scientists central to the global warming debate are taking measures to conceal rather than disseminate underlying data and discussions;
(2) these scientists view global warming as a political "cause" rather than a balanced scientific inquiry and
(3) many of these scientists frankly admit to each other that much of the science is weak and dependent on deliberate manipulation of facts and data."

William M. Gray (Prof. Em. Colorado State Univ.)

"Global warming became a political cause because of the lack of any other enemy following the end of the Cold War..." och "...its purpose (is) to exercise political influence, to try to introduce world government, and to control people". Och tillägger "I have a demonic view on this."

Donald Trump (R)

"Just out - the POLAR ICE CAPS are at an all time high, the POLAR BEAR population has never been stronger. Where the hell is global warming?"


Klimatskeptikern och Princeton fysikern William Happer förklarar att CO2 är en helt naturlig del av jordens Biosfär. Har varit och kommer vara så. essentiell.org håller med.

Den så kallade Globala UppvärmningenSom synes finns det en hel del skepticism till det som kallas den Globala Uppvärmningen eller "Global Warming".
Skepticismen baseras på tre huvudsakliga invändningar:

 • Vetenskapssamhället
  fabricerar
  data för att ge en typ av resultat som anses öka chansen att generera anslag och forskningsfinansiering.
 • Vetenskapssamhället fabricerar data för att skapa panik och därmed gynna en politiskt agenda som förespråkar åtgärder mot en Global uppvärmning.
 • De typer av extremväder vi ser och hör rapporteras om, är normala variationer om man ser till klimatet ur ett historisk perspektiv och har ingenting med människans påverkan att göra.

Vi kommer adressera de 3 invändningarna mot att "Global uppvärmning" skulle vara nåt 'hitte-på' men ska först slå fast två saker som är viktiga i sammanhanget eftersom det faktiskt är så stor del som inte tror på konceptet av Global Uppvärmning:

 • 1/ Vi håller med de som kallar sig Klimatförnekare: Den nuvarande ökningen av den globala medeltemperaturen kan fortfarande vara ett utslag av de naturliga variationerna av klimatet på jorden.
 • 2/ Det som står här är faktiskt sanningsenligt* i en objektiv mening. Innehållet beror inte på "en ståndpunkt" eller att vi ser på klimatfrågan från en specificerad riktning av "det beror på hur man ser på saken". Vilket är skälet till att punkt 1 finns med och har ordet "kan" i sig.

* Man ska akta sig för att ur filosofisk mening uttala sig om absoluta och objektiva sanningar. Vad dom avses här är en 'sanning' i meningen att i stort sett all seriös forskning pekar på de resultat vi återger.

Angående punkt 2 verkar även seriösa media idag fortfarande ge uttryck för att den här frågan är kontroversiell och att forskarna, inbördes och ungefär jämbördigt, fortfarande debatterar huruvida det ligger något bakom hypotesen att vi har en Global uppvärmning och att den är orsakad av människan. Så är inte fallet.
De forskare som förkastar data som stöder hypotesen om att vi har en Global uppvärmning skapad av människan är ytterst få idag och även om vi, för den vetenskapliga stringensens skull, ovan skrev att det kan vara en naturlig variation av klimatet, har vi för länge sedan passerat den tid då den möjligheten hade någon vetenskaplig tyngd. Det är dock inte omöjligt, bara massivt osannolik.

Seriösa forskare av idag berättar för oss att vi redan passerat den tid då vi helt kan undvika framtida katastrofer och vi har nu ett scenario framför oss där vi diskuterar åtgärder för att reducera graden av katastrof.
Vi återkommer till det men det är värt att redan nu klargöra att även om nu detta är en naturlig Global trend, så ser vi inte varför det skulle vara ett hinder mot att försöka reducera en fortsatt ökning? Effekterna en ökad uppvärmning kommer orsaka är ju lika allvarliga oberoende av
semantiken
och val av adjektiv innan ordet Global Uppvärmning.

Vi återgår till kärnan i kontroversen och börjar med en välbekant dispyt mellan kombattanterna förnekare och förespråkare och som är en känd schism inom klimatologin som kallas "Hockey stick controversy", eller "Hockeyklubbskontroversen".
Om man tittar på hur den globala snittemperaturen ökat de senaste 1000 åren och klämmer in dessa i ett diagram så ser diagrammet ut ungefär så
här
, x-axeln visar århundradena och y-axeln visar den globala medeltemperaturen mätt i grader Celcius (°C ).

Varför trenden allmänt brukar kallas Hockeyklubbsteorin bli också uppenbart när man ser just en klubba
här
.


Kontroversens ursprung härrör främst från osäkerheten i mätmetoden. En del forskare hävdar för det första att mätmetoden(erna) är för osäkra för att kunna uppskatta temperaturerna på jorden så långt tillbaka som 1000 år med en säkerhet på delar av en grad (°C), och för det andra, även om trenden stämmer så kan det mycket väl bara vara en naturlig variation. Huruvida mätmetoderna klarar av en upplösning på tiondels-grader lämnar vi orört. Även om vi skulle referera till forskning som säger motsatsen är det ju just detta kontroversen baseras på – en olika uppfattning om den forskningens giltighet.
Vad som dock kan visas med en fullständigt adekvat upplösning är koldioxidhalterna i atmosfären historiskt. Här finns ingen kontrovers alls och till skillnad mot temperatur som är ett abstrakt begrepp är koldioxid (CO2) ett kemiskt ämne. CO2 lämnar också tydliga spår i sediment och i glaciärer som består under hundratusentals år vilket gör en uppskattning av CO2-halterna genom årtusenden mycket lätta att mäta. Följande bild är från NASA (länk går till NASA) och visar just hur CO2 halterna varierat de sista 400.000 åren.

Att CO2 halterna är exceptionellt höga idag och att de även sammanfaller med människans industriella utveckling, framträder även det med tydlighet. Men det är ju inte där kontroversen ligger heller. Som Fysikern William Happer påpekar i YouTube-inslaget ovan har halterna av CO2 varit mycket högre historiskt även om det innebär att gå mycket längre tillbaka än 400.000 år som diagrammet visar. Samt att växter kräver CO2 för att överleva. Man till och med ökar mängden CO2 i växthus för att de ska växa bättre! Så då måste väl höga halter av koldioxid både vara bättre och även vara helt naturliga eftersom vi haft mycket högre halter långt bakåt i jordens historia?

Det finns ett uttryck inom filosofin och retoriken som heter "Straw manning", fågelskrämma(nde). Termen kommer ifrån en retorisk teknik där man slår fast en ståndpunkt (straw man) hos den man argumenterar mot som antingen inte är sann eller åtminstone är en ståndpunkt som inte har med saken att göra och som motståndaren inte ens har som argument, och sen argumenterar man mot den ståndpunkten.
Som övertydligt exempel: Två personer argumenterar om huruvida vatten är bra för människan. Person 1 säger, "Människan behöver vatten och är livsnödvändigt , annars dör vi". Person 2 kontrar då med "Men hur skulle det fungera om vi dränkte hela jorden med vatten, då skulle vi ju bli tvungna att simma till varandra...och var skulle vi bo?". Att dränka hela jorden i vatten var nog inte vad person 1 hade tänkt sig utan såg nog framför sig att det är viktigt att få i sig sina 2 liter vatten från ett dricksglas per dag. Så hur absurt person nummer 2 svarar är ju uppenbart i just detta fall men det kan vara betydligt tvetydigare än så och svårt att upptäcka och ofta låter "straw manning" väldigt logiskt och följdriktigt som svar.
För att närma oss retoriken i just den här texten finns det ett explicit exempel som även tas upp nedan i den bifogade pdf-filen av argument/motargument mellan klimatförnekare och förespråkare för en Global uppvärmning:

Person 1: "Vi är inne i en tid när den globala medeltemperaturen ökat de sista 30 åren på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia!"

Person 2: "Skitsnack, under 2017 på Antarktis, mättes den lägsta uppmätta temperaturen någonsin hittills på jorden och det började snöa i New York tidigare än på 20 år förra året!".
Vad gör person 2 för 'straw-manning' och därmed felaktighet i argumentatuionen?
Svaret ges nedan i texten men för en student kan det vara en bra övning. Svaret kan även ses
här
.

Och för att precis linjera oss med temat som inledde den här delen med straw-manning:
Person 1 påstår att: "Förhöjda koldioxidhalter har en starkt negativ verkan på klimatet då det medför en global uppvärmning som får en rad följdeffekter som höjda havsnivåer och därmed kustlinjer som riskerar flyttas uppåt flera höjdmeter. Flera städer men även hela länder som bara ligger i direkt havsnivå skulle då helt dränkas. Även en rad andra katastrofala klimatkonsekvenser som extremväder riskerar öka på grund av en förhöjd koldioxidnivå."

Person nummer 2 säger då: "Men snälla nån, koldioxid har varit en naturlig del av jordens långa historia och även väsentligen högre än nu och det har aldrig varit några problem tidigare. Växter som vi ju är så beroende av i form av sädesslag, ris och foder för våra tamdjur som sedan ger oss kött och mat, skulle ju dö direkt. Vi skulle helt enkelt dö ut om vi tog bort koldioxiden!"

Hoppas det är tydligt att detta är en Straw-manning. Person 2 argumenterar som om:
1/ Person 1 påstått att CO2 är en ny gas som innan människans intåg i jordens historia inte funnits i atmosfären
2/ Person 1 påstår att koldioxid är så farlig eller onaturlig som gas att vi måste sikta mot att ta bort den helt. Och...
3/ Person 2 argumenterar utifrån att Person 1 har sagt att växter inte behöver CO2 alls.
Det vill säga Person 2 argumenterar mot fågelskrämmor som Person 1 inte ens satt upp.
Det är ingen av förespråkarna för att vi har en Global uppvärmning orsakad av höjda halter av växthusgaser, varav koldioxid är en, som hävdar att växter inte kräver koldioxid. Det är högstadiebiologi och ett argument förespråkarna inte ens beaktar. Ingen förespråkare skulle nånsin heller hävda att koldioxid inte har varit både en naturlig men även livsnödvändig konstituent i vår atmosfär i hundratals miljoner år.

Jordens biosfär har själv reglerat CO2 och syrehalter under årmiljoner och som vi ska se i den följande texten nedan, med varierande framgång med avseende på Global temperatur och livet i den biosfären. Och absolut, man kan inte annat än hävda att det under dessa årmiljoner skett på naturlig väg. I meningen att människan inte har varit med och påverkat nivåerna av respektive gas (syre och koldioxid)

Hela detta resonemang kommer från den enda tanke som fanns kvar efter att ha lyssnat på William Happer ovan: Happer gav uttryck för en glasklar "Straw-manning". Det vill säga de som är förespråkare av av orsakskedjan ökande atmosfäriskaCO2 -halter => ökad global medeltemperatur => globala katastrofer av svårprognostiserad karaktär, hyser inga som helst tvivel om att växter behöver koldioxid och än mindre tvivel rörande att jorden tidigare har haft än högre halter än idag. Det är inte ens frågeställningen enligt dem. Vem har någonsin påstått att CO2 inte är en naturlig växthusgas och att den inte behövs för växter? Det har ingenting att göra med vilken ytterligare effekt CO2 har på framför allt den globala medeltemperaturen och vad den ökade medeltemperaturen sedan orsakar.

Alla är dock (alltså både förnekare och förespråkare) med på båten gällande att CO2 är en så kallad växthusgas, det vill säga en gas som påverkar den globala temperaturen. Andra växthusgaser är exempelvis metan (CH4 ), ozon (O3 ) och vanlig vattenånga alltså H2O. Som klimatskeptiker kan man dock fortfarande hävda att det vi upplever nu är normala variationer. Och det är den andra frågeställningen som kontroversen baseras på.
Och där ger vi gärna klimatskeptikerna rätt! Det vi upplever nu kan vara normala variationer även om faktiskt i stort sett alla data tyder på att vi, mänskligheten, är den orsakande faktorn bakom ökade halter av atmosfäriska växthusgaser och därmed ökad global medeltemperatur.
Vi backar i jordens historia.

För ungefär 55miljoner år sedan har man kunnat utläsa från sediment och liknande att den globala medeltemperaturen på jorden var ungefär 8°C högre än dagens strax över 14°C. Sittemperaturen var alltså häpnadsväckande 22°C! Och vi som samhälle hör forskare varna för 1.5-2°C ökning och de katastrofala effekter det skulle få på vår miljö. Så klimatskeptikerna har en poäng där, eftersom även en global medeltemperatur på 22°C således ligger inom det "normala" temperaturintervallet som jorden kan ha.
Om vi stannar här ett tag och rekapitulerar vad som bestämmer vårt klimat och vad som därmed kan klassificeras som normalt.

Jorden ligger på ett varierande, marginellt, men ändock varierande avstånd från Solen. Solen har dessutom mer eller mindre aktiva perioder där den skickar ut en varierade mängd strålning, så kallade solcykler.
Eftersom mängden strålning påverkar temperaturen måste man även ta hänsyn till kompositionen av den atmosfär strålningen ska passera för att nå jordytan eller våra världshav. Atmosfärens beståndsdelar spelar roll åt bägge hållen. Den avgör hur mycket som släpps in av strålningen och hur mycket som släpps tillbaka av den strålning som reflekteras eller "studsar". Det är ju så klart den processen som är hela grejen bakom den linjära kopplingen mellan växthusgaser/CO2 och Global Uppvärmning.
Vår jordaxel varierar även sin lutning mot Solen i en periodicitet av ≈26.000år och tillsammans med de föregående tre variablerna kan även det påverka hur klimatet ser ur både globalt och på olika ställen på jorden. Sammanfattningsvis spelar alltså...:

 • avståndet till solen
 • mängden strålning
 • jordaxelns lutning
 • atmosfärens beståndsdelar (som växthusgaser)


...roll för klimatet.

Sen har vi en naturlig vulkanisk aktivitet där vulkanutbrott även det kan påverka vårt klimat. Den aska som vulkanerna spyr ut kan lägga sig som en matta över jorden och därmed skapa ett kallare klimat. Den aspekten kan ju sägas höra till "atmosfärens beståndsdelar" men för klarhetens skull och för att "atmosfärens beståndsdelar" på ett mer kontinuerligt sätt påverkar klimatet är de separerade. Ett vulkanutbrott påverkar i svåra fall den globala temperaturen under decennier, och även om det i den situation mänskligheten befinner sig i nu skulle vara lika med civilisationskollaps av episka proportioner, påverkar det inte (det mänskliga) livet i ett längre perspektiv än så.

En illustration av effekterna av stor och frekvent vulkanisk aktivitet förelåg under en relativt lång period mellan 850 till 630 miljoner år sedan, eller den så kallade Cryogeniska perioden. Under den perioden hade vi en global istid där man tror att istäckena från polerna sträckte sig nästan ända fram till ekvatorn. Att kalla jorden för en global snöboll var inte långt från sanningen.

Vi har alltså de tidigare nämnda 4 samt den vulkaniska aktiviteten som ger 5 yttre variabler som påverkar klimatet. Alla 5 kan samverka maximalt åt ett håll och skapa
globala snöbollar
eller maximalt åt andra hålet och skapa nån forma av
global ugn


Om vi ska sammanställa klimatförnekarnas argument genom att bygga på de huvudsakliga argumenten ovan med (klimatologiska)fenomen eller attribut av dagens klimat som talar emot en global höjning av snittemperaturen, ser en klimatförnekares lista ut ungefär så här:

 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till mänsklig aktivitet.
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till en ökning av den globala medeltemperaturen.
 • Det finns delar av, framför allt östra, Antarktis där istäcket ökar
 • Den globala uppvärmningshysterin medför enorma ekonomiska forskningsanslag vilket innebär att det finns ett självuppfyllande incitament för forskarna att vidmakthålla konceptet med Global uppvärmning (och därmed öka chanserna att få del av den enorma bidragskaka dessa anslag för med sig)
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta exempel på extrema, väderförhållanden eller tillstånd som:
  -fler och kraftigare orkaner
  -lokala värmerekord
  -avsmältning av det Arktiska polartäcket
  -koralldöden i världshaven
  -torka
  -tinande av områden av permafrost (alltså områden där marken aldrig hinner tina under en vanligtvis kort sommar)
  -reducering av mängden insekter
  -fler lokala tromber
  -Golfströmmen är svagare än på de senaste 1000åren
  ...till varken Global Uppvärmning eller människans aktivitet
 • CO2 är ingen farlig gas, den är helt naturlig och växter kräver CO2 annars dör de
 • Det varmaste året i historien var 1934 men då var det ingen som pratade om Global Uppvämning
 • Den förutspådda ökningen av havsnivåerna var fel. Ökningen var mindre vilket visar på hur opålitliga modellerna är
 • Och sen den generella viktigaste: Även om globala medeltemperaturen skulle öka samt även vara orsaken till de extrema väderförhållandena eller tillstånden ovan - är den konstitutiv och ingår i helt naturliga variationer av jordens klimat
 • Och sist: Den kallaste temperaturen någonsin uppmätt i historien skedde 2017

Det finns ett par fler argument men vi har tagit upp de viktigaste.

För en mer belysande genomgång av klimatförnekarnas argument och vad som används som motargument, kan man läsa den här (för mobil gäller horisontal-läge), annars finns samma sida i en PDF-sammanställning här

På redaktionen har vi stor erfarenhet av naturvetenskaplig forskning och vet att fabricering av data och resultat är extremt ovanligt och i detta fall skulle det även innebära en världsomspännande sammansvärjning av forskare som unisont kommer överens om en plattform av resultat som pekar mot en Global uppvärmning orsakad av människan. Den informationslogistik som skulle krävas för ett sådant scenario och den oerhörda komplexitet av åtgärder som skulle krävas för att dölja den konspirationen, förefaller så ytterligt orimlig för någon som vet hur forskarsamhället fungerar. Bara en sådant filter som vad Peer-review* innebär, gör att konspirationsansatsen försvinner på sin orimlighet – falsk eller dålig forskning går inte igenom ett sånt filter och skulle motsatsen stämma, att Global Uppvärmning är påhittat, är det bara att publicera resultat som visar det.
Om det inte vore för den första invändningen om den orimliga världsomspännande komplexiteten av mörkläggningsåtgärder, skulle dock Peer-review invändningen avfärdas av en konspirationsteoretiker då ett sånt steg så klart redan skulle vara en del av konspirationen. Även granskarna, peer-reviewers, är ju en del av konspirationen i så fall.

Frånsett det, konspirationsansatsen, kan vi inte annat än hålla med om alla övriga punkter ovan. Det skulle förespråkarna också men samtidigt klia sig lite i håret och undra vad ovanstående har med saken att göra?

Det enda som skeptikerna och förespråkarna är helt överens om gällande de saker som har med saken att göra är att Globala medeltemperaturen ökar. Om man lämnar därhän hur mycket, hur snabbt och varför. Punkt.

Så, vad de flesta skeptiker också kan skriva under på är att det alltså även ser ut som en trend. Eftersom även om skeptikerna kan se att det verkar vara en trend, låt oss bara för säkerhet skull anta att den fortsätter öka. Om det är någon skeptiker som läser detta, fastna inte i orsakssteget och om det är viktigt att fastslå människans inverkan på uppvärmningen. Det blir ju som att stanna upp vid brofästet på en bro som kollapsat och strunta i alla bilar som kör förbi ut på bron, och samtidigt stå och fokusera på vad som orsakat kollapsen istället för att sätta upp stoppskyltar för bilarna. Rent krasst, strunta i orsaken om det nu hindrar er, stupet är fortfarande ett stup.
Och för att mota Olle i grind här med motargumentet: "- Hur vet du att det över huvud taget är ett stup? - Jorden och jordens biosfär har klarat mycket större temperaturvariationer under årmiljoner!"

Problemet är att även om trenden klassificeras som en normal variation, sett ur ett historiskt perspektiv, kan den få katastrofala följder för dagens människa.
En stenåldersmänniska, eller för all del, människan pre-urbanisering, var i allra högsta grad flexibel i sitt levnadssätt och kunde ställa om och migrera även om temperaturerna kunde växla. Även sett i ett så smalt perspektiv som på ett par decennier med globala medeltemperaturer som varierar ett par grader inom den perioden kunde man parera genom att helt enkelt flytta till områden med ett bättre klimat.
Oberoende av sådana migrationsrutter för den tidiga människan, hade man hela sitt liv inom en radie av 50 meter. Och den radien var hans/hennes liv under hela livet, även under själva migrationen Det fanns inget utanför den sfären som spelade någon roll. Det var så långt man kunde se med någon större upplösning och det var så långt man kunde skjuta pil eller kasta spjut med någon större precision.

Som alla lätt kan inse är ju fallet inte sånt idag. Den ökningen och den effekt ökningen skulle få på den globala infrastrukturen och logistiken - den är vi knappast anpassade för. På något sätt. Vi skulle uppleva systemiska kollapser som vi inte ens kan föreställa oss. Våra liv beror på ett fundamentalt sätt på allting som sker inom en radie som är 6.371.000 meter.
Så även om man måste hålla med skeptikerna om att det kan vara en naturlig variation, låt oss hålla med och snabbt se förbi huruvida det är naturlig eller inte och bara se till konsekvenserna av en globalt ökande medeltemperatur som ökar ≈2,4°C till år 2050, vilken den är i nuvarande takt. Referens här, baserat på data från här.
Och eftersom de möjliga katastrofala följderna även kommer drabba barn och barnbarnsbarn till er skeptiker, låt oss bara för säkerhets skull anta att det faktiskt:

 • ...är en trend och att medeltemperaturen kommer fortsätta öka.
 • ...kan vara helt normala variationer. Där finns ingen kontrovers.
 • ...och lägga bakom oss huruvida det är normalt eller inte och om växter gillar CO2. Det gör dom. Där finns ingen kontrovers.

För att rekapitulera och för att hårddra detta lite, bara för att den kallaste uppmätta temperaturen någonsin mättes upp lokalt i Antarktis så sent som 2017 och att växter diggar koldioxid, skulle den Globala uppvärmningen vara hittepå? Och vi, mänskligheten, kan utan problem köra på som vanligt eftersom temperaturen kommer börja sänkas igen, eller?

Vi vill ju med resonemanget även få med oss skeptiker, åtminstone om det finns någon anständig som läser detta och kanske faktiskt tvekar. Att vi bara kan köra på krockar fundamentalt med alla reella och datadrivna resultat som pekar på att även Trump's och Bolsonaro's barnbarnsbarn (&asympt;2050) riskerar leva i ett helt kollapsat samhälle där världens kustområden har dränkts i ökade havsnivåer och enorma jordbruksområden ligger förtorkade och 20 miljoner till 1 miljard av jordens befolkning lever under svält förhållanden som klimatflyktingar, referens här från 'The Intergovernmental Panel on Climate Change', IPCC.
1 miljard är så klart 'worst-case' men å andra sidan är 'worst-case' baserat på att den Globala medeltemperaturen fortsätter öka i samma takt den gör nu, vilket inget indikerar att den inte skulle göra. Vi som globalt samhälle, hur otroligt den än låter, kör faktiskt bara på.

Det är inte mycket av de klimatåtaganden man internationellt skriver under på, som man sedan faktiskt genomför. Som exempel, 1999 antog Sveriges Riksdag 16 miljö- och klimat-mål som skulle vara uppfyllda till 2019. 15 av dessa har det antingen inte hänt nånting med eller, ännu värre, situationen har förvärrats och blivit sämre. Referens här från Naturvårdsverket.
Det är ändå Sverige. USA och Kina är till och med motvilliga att ingå några avtal överhuvudtaget.

Den verkliga faran ligger i så kallade 'run-away' effekter, alltså ett klimatscenario där vi passerat den punkt där internationella avtal eller åtaganden om reducering av de faktorer som påverkar en stigande Global medeltemperatur, inte längre spelar någon roll. Vi kan hamna i ett läge där vi över en natt bestämmer oss för att leva på en utsläppsnivå motsvarande en stenålderssamhälle, och det skulle inte spela någon roll – över huvud taget. Temperaturen skulle öka och öka och öka till någon form av platåtemperatur som i alla jämförande aspekter mot dagens västliga välfärdssamhälle, närmast skulle kategoriseras som anarki och systemkollaps.

Vi har andra planeter i vårt solsystem där så har skett...på helt naturlig väg om man så vill. På Venus är det idag ≈450°C på ytan.
Ovanstående är hypotetiska resonemang, det ligger i frågans natur, och så klart bara möjliga exempel på risker och globala tillstånd men vi pratar inte om delar av procent här, utan absolut flera tiotals procentenheter - om vi fortsätter i dagens tempo med utsläpp av växthusgaser.
Jämförelsen med Venus är dock enbart en uppgift av hur hög temperaturen är och att den beror på en 'run-away' effekt initierad av Global uppvärmning. Forskare är idag i stort sätt enade i att Jorden inte kan drabbas på samma sätt då Venus run-away'-orsakade växthustillstånd är inducerat av helt andra mekanismer.

Men om vi fortsätter i nuvarande takt med ökade växthusgaser och takt av Globalt ökande medeltemperaturer så kommer vi landa i gradvisa katastrofer och kollapser på sätt och mått som alltså är svåra att överblicka. Om någon tror att forskare i huvudsak är oense om detta har man FEL. I nuvarande takt, och det finns inget som tyder en annorlunda kurva, är vi på väg mot en 2°-ig ökning (runt årsskiftet 2038-2039) av jorden medeltemperatur jämför med förindustriell tid. Under de premisserna är det enda man är oense om exempelvis när Arktis blir isfritt på sommaren, när norra halvklotets permafrost börjar avsmälta under en run-away effekt, när 100% av alla jordens korallrev dör, när södra Europa och stora delar av Afrika kommer klassificeras som obrukbar öken..etc.
De flesta är ense om att vi redan passerat gränsen för framtida katastrofer, vi kan bara reglera graden av katastrof. En del forskare anser att vi redan nu har passerat tiden för att göra något åt över huvud taget. Läs mer här från 'Union of Concerned Scientists' och här i en artikel från Science Magazine.

En kort resumé av effekterna av nuvarande, fortsatta, utsläpp av växthusgaser till år ≈ 2100:
(WIKI-referenser här, även med däri länkat material.)

Afrika:
Hundratals miljoner kommer bli "klimatflyktingar" då torka kommer drabba denna kontinent extra hårt. Det kommer helt enkelt inte gå att odla något. Stora delar av södra Afrika och Sahel-området kommer bli obeboeliga för människor. Mycket stor risk för ökade regionala väpnade konflikter om de, på grund av torka, sinande resurserna som finns kavr.

Asien:
Då glaciärerna i Himalaya kommer smälta drabbas avrinningsfloderna, Ganges, Brahmaputra, Yangtze, Mekong och Indus, mycket hårt. Miljarder människor blir klimatflyktingar och kommer leva på svältgränsen. Bangladesh riskerar att förlora halva sin landyta på grund av höjda havsnivåer. En i sammanhanget och per dags dato, förhållandevis moderat höjning av den globala medeltemperaturen på 2°C innebär en run-away effekt av upptiningen av Sibiriens permafrostlager. Och effekten av detta är av många förutspått ett good bye till den civilisation vi känner idag.

Europa:
Södra delen skulle fortfarande vara beboelig men obrukbar med avseende på jord- eller lantbruk. Största delen av Spanien yta skulle definieras som "öken-område". Norra Europa och Skandinavien är dock ett av få områden på jorden om skulle gynnas av en fortsatt global höjning av medeltemperaturen.

Nordamerika:
Norra delen av Kanada har samma förutsättningar som Sibirien gällande avsmältning av permafrosten.. Stora delar av USA's "kornbods-stater" skulle både drabbas av sån torka att odling blir omöjlig samt drabbas i ännu högre utsträckning av extremväder som tromber och massiva hagelstormar. Västra USA och Kalifornien riskerar att bli i det närmaste obeboeligt och inom kategorin "öken-område".

Sydamerika:
På grund av glaciärernas smältning i Anderna riskerar länder som Peru och Bolivia bli helt obeboelig av vattenbrist. Denna kommer (inte kanske) inledas redan om 10-20år. Om den globala medeltemperaturen blir runt 3°C, vilket garanterat kommer ske om vi når 2°C och permafrosten i Sibirien och Kanada smälter, är det good bye Amazonas. Amazonas kommer utplånas.

Oceanien:
Mellan 30-50% av alla små (atoll)öar kommer upphöra att existera och måste evakueras. Australien kommer, förutom kustområdena, i princip bli obeboeligt i termer av ett normalt fungerande samhälle.


Sen förutspår man, med stor säkerhet, en katastrofal ökning av konflikthärdar och fullskaliga krig. Kina kommer drabbas hårt av svält och torka pga Himalaya-glaciärernas avsmältning och effekterna på Yangtze, Huang-Ho och Mekong-deltat. Kina som i stora stycken hålls i hop av en stark och expansiv ekonomi, kommer mycket sannolikt falla sönder då befolkningen inte längre kommer tolerera den rigida och ofria samhällsstrukturen i spåren av en ekonomisk kollaps. Afrika, likaså, och som redan har en rad småkonflikter och regelrätta krig, kommer sannolikt trasas sönder av ytterligare konflikter i svältens spår i jakt på de små resurser som kommer finnas.
Det idag, redan starkt polariserade USA, riskerar även det att drabbas av interna konflikter i spåren av en söndertrasad ekonomi p.g.a. jordbrukets kollaps och förlusten av Kalifornien som hittillsvarande ekonomisk motor.

Tyvärr tror vi inte att vi kommer fatta eller vakna förrän denna katastrof hoppar upp i knäet på oss. Vi tar upp vår kortsiktighet under PROPAGENDA i menyn ovan. Och hänger allt detta ihop som en röd tråd med det smått oväntade empiriska resultatet av Drake Ekvationen?

Vetenskap - Flum, fusk och konspiration?Ovanstående segment och den påverkan det kan ha på en läsare är i hög grad avhängigt den mån man anser innehållet vara sant – så klart.

I en nyligen gjord global undersökning visade det sig att 13 av alla människor är skeptiska till modern vetenskap och forskning. Ännu värre blir det om man specifikt tittar på klimatforskning och den Globala uppvärmningen där en annan undersökning visar att exempelvis 42% av alla amerikaner antingen inte tror på den alls eller att den Globala uppvärmningen är en naturlig variation inte orsakad av oss människor.

Gällande klimatförändringar och Global Uppvärmning kunde dock kontrasten till vad forskningen själv pekar på inte vara mer tydlig. Idag (2021) är 99,9% av alla publicerade vetenskapliga artiklar om Global Uppvärmning ense om att vi 1/ Upplever en sådan och 2/ Människan är orsaken. Läs mer här.

Stanna upp här ett ögonblick. Bilmekanikern, expert på bilar uppenbarligen, säger till dig att din motor är paj. "Den kommer hålla högst en mil till". Du tittar på bilen, som i övrigt och enligt dig själv är top-notch och ser ut att kunna rulla hur långt som helst. Så du hoppar in i bilen och fortsätter upp till sommarstället i Lappland, 125 mil norrut. Eller...gör du verkligen det? Troligtvis litar du på mekanikern.

Men varför litar vi inte på forskarsamhället och i detta fall från det Naturvetenskapliga hållet?Forskare strävar mot kunskap om naturen och skaffar sig den kunskapen genom att undersöka det man vill veta mer om. Metodologin och vägen till resultat som får publiceras och därefter, tills vidare, får antas som vedertagna 'sanningar', är som följer:

En forskargrupp sätter upp hypoteser, samlar data från de system eller företeelser man undersöker, analyserar dessa och presenterar sedan ett resultat. Resultatet är alltså en direkt följd av att faktiskt ha observerat de fenomen eller företeelser man vill ha kunskap om.
Beroende på vad företeelsen är så är ett otroligt viktigt moment i analysen, en jämförelse med data som beror på slumpen. Det vill säga de data man som forskare får fram genom att mäta företeelsen, måste jämföras med data som är slumpmässiga.
Ofta har man en så kallad 'noll-hypotes' (H0) när man jämför de två dataseten, alltså data från mätningar av företeelsen samt de data man noga sett till är slumpmässiga. H0 är således formulerat som: "Det är ingen skillnad mellan de två dataseten". Det finns en rad statistiska modeller man sen kan använda för att analysera om H0 ska förkastas eller accepteras.

Eftersom denna sajt riktar sig till alla från och med gränssnittet mellan högstadium och gymnasium, tar vi ett exempel. Orkar man inte läsa exemplet kan man hoppa över detta.
Vi ansätter att H0 konstaterar: "Det är ingen skillnad i medeltemperatur i Sverige under året 1950 jämfört med året 2020."
Rimligtvis bör det finnas fler mätdata från 2020 än 1950, varför vi börjar med att samla på oss så många ställen/kommuner som vi kan hitta från 1950, som har noterade temperaturer och helst från varje dag under året och även spritt under dagen på olika klockslag. Dessa adderas och delas med antalet mätdata som då ger ett medelvärde för det givna året och de givna premisserna (vi hade ju exempelvis kunnat välja att bara titta på temperaturen klockan 12:00 på dagen eller liknande.)
samma ställen/kommuner och på samma dagar och på samma tider noterar vi sedan mätdata från 2020. Även dessa adderas och delas med (samma) antal mätdata och vi får ett motsvarande årsmedelvärde för 2020.
Även för detta sätt att samla data och analysera finns det statistiska modeller att använda för att se om årsmedelvärdena skiljer sig och även med vilken procentchans de inte skiljer sig åt, H0 är ju utsagan att de inte skiljer sig. Denna procentchans gällande korrektheten av H0 kallas signifikans. Ett vanligt tröskelvärde för att man ska förkasta H0, är 95% signifikans. Är det 'bara' 94% har vi inte kunnat påvisa någon skillnad mellan årsmedeltemperaturerna i Sverige mellan åren 1950 och 2020.
Så stringent och hård är Vetenskapen men det är ju så klart för att vi ska kunna lita på de resultat forskningen pekar på, för allas vår skull. Notera även att upplägget för vår analys av mätdata inte hade en jämförelse med slumpmässiga data och det beror i det här fallet på frågeställningen och hur vi valde att göra analysen. Hade vi i stället exempelvis valt att kontrollera huruvida följande H0 stämmer: "Författaren till detta stycke är inte längre än genomsnittet (i Sverige)", hade vi kunnat skapa ett slumpmässigt urval av andra svenskar genom att blunda och på måfå peka på 1000 (så stort antal som möjligt) namn i en telefonkatalog* och mäta deras längd och sedan jämföra detta med författaren...etc
* Arkaisk term för en katalog och därmed fysisk inbunden pappersform av eniro.se.


När vi diskuterar Global uppvärmning är det ju som vi redan nämnt bara kortversionen av att säga: "Om vi jämför dagens (årets) Globala medeltemperaturer med de som förelåg under för-industriell tid (medeltemperatur 1850-1900) har vi idag ett högre Globalt medelvärde. Den skillnaden kallar vi - Global uppvärmning".
Ett av motargumenten till att vi har Global uppvärmning var, som vi nämnt tidigare, följande: "- Hur kan man idag prata om Global uppvärmning när man 2017 på en plats i östra Antarktis mätte den lägsta temperaturen någonsin i jordens historia?".
Håller en ung läsare med när vi säger att det är samma sak som att i ovanstående exempel med jämförandet mellan årsmedeltemperaturerna i Sverige under åren 1950 och 2020, plocka ut en temperaturen i Kiruna från den 10:e januari 2020 och jämföra med 1950 års medeltemperatur, och dra slutsatsen att medeltemperaturen i Sverige har minskat? Håller vi med om att man gör samma fel?
Bra, för den som drar en sådan slutsats förstår inte skillnaden på vare sig Lokala (fenomen) och Globala samt vad en (års)medeltemperatur innebär jämfört med en specifik dagstemperatur.

För att återgå till den vetenskapliga turordningen från hypotes till publicerade resultat i en vetenskaplig tidskrift (vetenskapstidning).
När man känner sig nöjd med allt från insamlandet av data för sin mätta företeelse genom analys till ett slutligt resultat, presenterar eller skickar man resultatet till vanligtvis 4-6 stycken, ofta konkurrerande, forskare som ska recensera och kritiskt granska allt ifrån hypotes till resultat. Vilka dessa granskande forskare är och hur många de ska vara, är i slutändan upp till respektive tidskrift. Finner de andra forskarna minsta hål i någon del av i hela kedjan måste forskargruppen antingen göra om de delarna eller komma med en starkare och klarare motivering till varför de trots allt gjort rätt.
Enligt redaktionens egna erfarenheter är det ofta statistiken och jämförande dataset som kritiseras för bristande slumpmässighet eller liknande.
Denna procedur går fram och tillbaka tills alla är nöjda och först , får resultaten publiceras i en tidskrift. Det händer absolut att ett resultat nekas att publiceras på grund av att de granskande forskarna helt enkelt anser forskningen vara undermålig.
Den här processen med granskande, konkurrerande, forskare inom samma disciplin kallas "Peer review" och är en fundamental process inom modern forskning för att säkerställa att bra och objektivt korrekta resultat blir publicerade och samtidigt att undermålig och tvivelaktig forskning filtreras bort.

Till skillnad mot vad många verkar tro, så finns det starka incitament för en forskare att komma med nya hypoteser och resultat som går helt stick i stäv mot gängse den forskningen. Eller uttryckt annorlunda, det är väldigt tjolahoppsan att visa att andra forskare haft fel och att du själv har kommit på hur saker verkligen ligger till.
För en eventuell läsare som är skeptisk till Vetenskap och att det skulle finnas en dold agenda med denna, kan vi göra en liknelse för den självsanerande process där gammal forskning ersätts med ny som är mer korrekt: Det är samma känsla du känner när du får nys om dolda källare i Pizzerior i Washington som härbärgerar pedofilnätverk, och som säkert ingen annan har hört talas om och du kommer vara först med! Exakt samma incitament och vilja finns för en kontinuerlig bättre och mer korrekt forskning. Bara en litenliten skillnad, Pizzeria-storyn har nån av dina kompisar hittat på.

Åsidosatt den lätt sarkastiska liknelsen så finns det ändå ett korn av sanning idet. Varför skulle forskare vara annorlunda eller mindre ambitiösa och ärelystna än gemene man? I och med det finns det alltså också en självsanerande och (per) definitionsmässig metodologi av att förkasta gammal och undermålig eller direkt felaktig forskning.

Men om ett visst resultat står sig, trots andra forskares försök att finna håligheter hela resultatkedjan, och den processen därmed snarare förstärker och bygger på resultatet – kan en hypotes upplyftas till teori.
Många använder ordet teori som om det vore den lägsta nivån på resultatstegen men i vetenskapssammanhang är det hypotesen. En hypotes kan, efter upprepade bekräftade och konfirmerade resultat, sedan upplyftas till teori.
Ibland hör man eller läser om kritiska röster rörande Darwin's eller Einstein's teorier att - "Nämen, det där är ju bara teorier, hur vet man att det verkligen är sant?" eller "Det där är ju bara en teori så gott som någon annans teori!" Men då ska man veta att en teori är ett resultat som alltså stått emot massor av försök att påvisa misstag i den och även konfirmerats om och om och om igen, antingen explicit en rad andra försök att undersöka hypotesen eller implicit det vill säga att du undersöker andra frågeställningar som inte ens kan leda till ett hypotetiskt resultat om inte ursprungshypotesen stämmer.

Ändå finns det alltså människor som spenderar 10 minuter av resonerande och "sunt förnuft" och därefter förkastar resultat och konsekvenser av en teori som är både vedertagen och basal. Även resultat som mycket väl kan vara följden av decenniers oavbruten forskning av kanske hundratals eller sannolikt tusentals forskare som individuellt och kontinuerligt bidrar med delresultat som i slutändan är avsett att göra dig, mig, oss eller världen lite rikare på kunskap och vetande. Och den kunskapen blir förstås delresultat och grund för morgondagens forskning och så vidare.Det finns en enorm mängd forum och och sajter med en agenda att "slåss mot etablissemanget" (som i media, vetenskap, politik etc). På dessa sajter kan man läsa om någon som tittat ut genom fönstret och sett en snöstorm och en termometer som visar en rekordlåg temperatur och från de två lokalt och tidsmässigt isolerade fotavtrycken av ett "väder", dra slutsatsen att den globala uppvärmningen är en bluff.

"It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."
Nov 1, 2012. Donald J. Trump.


Idén att vetenskapen eller forskare står bakom nån form av konspirationsagenda att vilseleda människor är helt enkelt löjlig. Det är extremt få (skulle säga: läs noll) forskare som är i sitt gebit av ideologiska eller ekonomiska skäl. Om något, egoistiska i så fall. Man vill själv lära sig så mycket och så korrekta saker som möjligt om någonting. Forskar man för sitt eget intresses skull finns det ju ett självuppfyllande incitament av att inte godta eller publikt annonsera ett resultat som man vet är felaktigt. Det händer bara inte. Punkt

Ja, 99% är säkert nördar i andras ögon. Man har alltid samma kläder, taskig frisyr, glasögon, vilka de glömmer var de lagt, rutiga flanellskjortor med en gammal kaffefläck som vägrar försvinna i tvätten, besitter begränsad social kompetens, kör en 20 år gammal Volvo...ja listan kan göras lång men många av dessa 'fördomar' stämmer faktiskt otippat väl med faktiska attribut på dessa världsherraväldekonspiratörer. Men de är fascinerade av: naturen, människor, konst, universum, politik, ekonomi, fysik, klimat, historia, kemi etc etc och vill till syvende och sist bara veta så mycket om de ämnena som det går. Menar man på allvar att dessa är en del av ett konspiratoriskt "etablissemang"?
Om det finns något negativt i det sammanhanget är det nog snarare lite åt det motsatta. En forskare bryr sig inte så mycket om dig eller mig egentligen. Så länge man får vara ifred på sin kammare och samla sin kunskap struntar man egentligen hur mycket av det du och jag förstår eller hur mycket det kommer oss till del.Det finns en hel del kontroversiella områden, uppfattningar eller fenomen där forskare anklagas för att vara partiska och fördomsfulla till förklaringar av dessa fenomen. Detta utan att forskaren ens överväger att något sådant skulle kunna stämma, per-se. Exempel på sådana områden skulle kunna vara allt från paranormala fenomen till tankeläsning, telepati, slagrutor eller UFO:n. Och det stämmer nog idag 2010. Det ska mycket till för att en seriös forskare idag skulle söka anslag för att undersöka om slagrutor fungerar till exempel.
MEN, det finns garanterat inte en forskare som inte skulle bli fullständigt lycksalig om det skulle visa sig att det i något eller alla dessa finns substans och sanning. Vilken fantastisk upptäckt det skulle vara! Och det skulle garanterat ge forskaren en publicering i nån av de stora tidskrifterna som Science Magazine™ eller Nature™. Det var därför ordet 'idag' användes. Det har funnits seriösa forskare som har undersökt dylika fenomen och trots att vetenskapen blir beskylld för att ignorera dessa fenomen är det idag med god grund som dessa förkastas då de, upprepade gånger redan har visat sig vara falska.

Forskare är i den meningen precis som alla andra i sin ambition. Om det finns någon drivkraft förutom det rent självupplysande kallet så är det just att bli publicerad i tidskrifter av typen Science eller Nature. Det är näst Nobel-pris det mest prestigefyllda man kan uppleva. Här blir man garanterat inte publicerad genom att slå in några öppna dörrar eller haka på någon forskningstrend som befäster eller förstärker befintlig kunskap. Här premieras nytänkande och revolutionerande forskning och som forskare är du i det närmaste garanterad en fortsatt forskningskarriär och livslång finansiering av denna karriär om du lyckas få en accepterad artikel i de tidskrifterna.

Beakta det när du misstror forskarvärlden för att gå i någons koppel eller att man inte söker kunskap utanför den kända "boxen".Eftersom exempelvis då "slagrute"-teorin garanterat skulle ge plats i Science eller Nature, OM resultaten visar att det stämmer, hur går man tillväga? (eller hur gick man tillväga?)
Det finns nämligen inget som säger att man inte kan finna vatten med en slagruta. Det kan du. Även forskarvärlden håller med om detta. Och det går så klart att testa. Även här kan man hoppa över detta avsnitt.

Ta två personer, en med en slagruta, som också anser sig ha expertisen, och ytterligare en person som skall vara slumpvis vald och inte besitta några kunskaper som skulle göra personen icke slumpmässigt bra, eller icke slumpmässigt dålig, på att finna vatten även utan slagruta. Antingen har båda ögonbindel eller ingen eller så sätter man bara ögonbindel på personen som inte ska ha några förkunskaper i slagrute-tekniker. Man väljer sannolikt flera, för ändamålet, lämpliga platser i naturen där båda två ska markera var det finns vatten (ådra). Man måste även definiera vad som räknas som att "hitta vatten". Alla som borrat brunn, eller om det räknas som allmänt känt, vet att borrar man djupt nog hittar man vatten i stort sätt överallt. Det kallas grundvatten.
Hypotesen att man kan finna vatten med slagruta mer tillförlitligt än slumpmässiga försök, sätter nu igång och till forskarens överraskning lyckas slagrutekillen i första försöket. De försöker igen och slagrutan lyckas ännu en gång. Som forskare börjar du bli smått exalterad och skönjer den där artikeln i Science Magazine™ framför sig... Så forskaren säger åt dem att repetera försöket igen, och igen...och igen osv. De nästföljande 3 gångerna lyckas båda två och efter sammanlagt hundra repetitioner av försöket och till forskarens stora förtret, blir resultatet: Slagrutan 82 lyckade försök och den med ögonbindel 81.

Den här typen av experimentuppställning är ett av fundamenten i forskning, så kallade repetitiva försök. Och med det sagt krävs det så klart repetition både inom försöket (här 100 gånger) men även en repetition av själva försöket i sig, av andra forskargrupper, andra deltagare, annan slagruta, annan plats etc.
Och ja, man har gjort många fler dylika försök, och ja, faktiskt, även en som gett slagrutetekniken rätt men det försöket lyckades inte passera "peer review"-processen som nämndes ovan. Och ja en gång till, inget försök ledde till ett resultat där det kunde visas att man kunde hittat vatten med säkrare tillförlitlighet än bara slumpen. För den intresserade kan refereras till ett av de mest kända av dessa försök här.
Förhoppningsvis kan "sunt förnuft" här också inse att det inte är en 50/50 chans att finna vatten. Vatten verkar generellt vara ganska lätt att finna, vilket säkert också har betydelse för att slagruteteorin är så seglivad och livskraftig trots att det har visat sig vara en falsk expertis. Även av slump kan man hitta vatten 8 av 10 gånger och eftersom slagrutetekniken lyckades finna vatten också 8 av 10 gånger, kan man inte skilja på någon expertis av att använda slagruta från det rent slumpmässiga utfallet.

En kort historia lång

Poängen är i alla fall varför folk generellt inte lyssnar när folk specifikt berättar för oss att vi har skit upp till knäna? Lyssna snälla...när forskarsamhället säger att det sätt vi lever på i dag är en återvändsgränd och det är bara graden av katastrof vi ännu kan påverka, är det inte sagt som gissningar eller kommer från "sunt förnuft". essentiell.org hoppas det är klart och tydligt.
Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.
info@essentiell.org

Ansvarig utgivare och vetenskapsredaktör är Mats Ensterö, Fil. Dr.
Skicka mail till mats.enstero@essentiell.org