• essentiell - L -

  Vad hände med anständigheten i världen?

 • essentiell - L -

  Varför har vi skapat den här sajten

 • essentiell - L -

  Klimatskeptikerna har en poäng. Dagens globala temperaturökning behöver inte alls bero på människan och kan vara en helt naturlig variation

 • essentiell - L -

  Vad har fysikern Frank Drake's berömda ekvation från 1961 att göra med dagens polariserade debatt, klimatfrågor och lättkränkta 7-åringar på världsledande positioner?

 • essentiell - L -

  Är vi helt dumma i huvudet? - Are we complete morons? - hal nahn albulada' alkamilun? - Sommes-nous des crétins complets? - Sind wir komplette Idioten? - ¿Somos idiotas completos?


Här har vi samlat en hel del utbildningsmaterial som det är helt fritt att kopiera och/eller ladda ner. Referera gärna till www.essentiell.ord men det är inget krav.

FÖRELÄSNING

Klicka här för att ladda ner vår föreläsning som pedagogiskt siktar mot gymnasieåldern.

KLIMATARGUMENT

Växter älskar CO2. Hur kan då högre halter vara dåligt? Läs mer om ogenomtänkta argument i vår sammanställning.

GLOBAL WARMING?

"Hockey-stick-controversy" och "Straw man(ing)". Här djupdyker vi i klimatfrågan och fakta kring alla argument som brukar vara debattens stötestenar.

VETENSKAP

Varför är så många i dagens samhälle öppet kritiska till vetenskap där inställningen ibland kan liknas vid öppet hat?
Föreläsning för skola motsvarande senare delen av högstadiet eller gymnasiet.

slides.pptx slides.odp

slides.pdfVarför vi kan ha en Global värmeökning när den kallaste temperaturen någonsin i historien uppmättes så sent som 2017 och den varmaste någonsin uppmättes för nästan 100 år sedan?

En sammanställning av argument som klimatförnekare brukar förespråka som stöd för sin övertygelse att den Globala Uppvärmningen är Fake-news och inte något som vare sig sker eller att människan orsakat.
Vi går igenom deras argument, punkt för punkt, och analyserar sanningshalten i dem och visar också på de motargument de som anser den Globala Uppvärmningen vara en realitet samt essentiell.org's egna kommentarer gällande samma argument. Vad vi kommer se är att alla argument från Klimatförnekarna antingen är Sanna eller åtminstone Delvis sanna. Sanningshalten i argumenten är dock sanna i samma mening som att "äpple är en frukt" men den sanningen ger ingen omedelbar insikt rörande klimatet och Global uppvärmning. Följ länk nedan till vår websida om detta eller en pdf-fil med samma innehåll.

Websida

eller

climate_arguments.pdf


Vi har här under EDU även två längre avsnitt om KLIMATET och om VETENSKAP. Dessa är identiska med avsnitten med samma namn som ligger under OM-avsnittet på START-sidan. De passar bättre här under det mer pedagogiska innehållet men ligger kvar på start-sidan då många läsare hörde av sig om tomma länkar.

Den Globala uppvärmningen behöver inte alls bero på människans påverkan utan kan vara resultatet av helt naturliga variationer. Det argumentet plus att atmosfärens innehåll av växthusgaser under perioder av den tid liv har funnits på jorden, varit mångdubbelt mycket högre än de nivåer vetenskapen varnar för idag. Så brukar klimatskeptiker motivera varför man inte behöver bry sig om en eventuell uppvärmning av vår jord.
Det första argumentet kan vara sant även om nästan alla seriösa forskare idag anser att de dramatiska förändringar vi idag ser i klimatet helt beror på människans påverkan. Det andra argumentet är otvetydigt sant, jorden har under andra geologiska tidsåldrar haft mycket högre andel växthusgaser i atmosfären än idag.

Men varför spelar dessa fakta ingen roll som argument?
Alltså, 1/ varför spelar det ingen om det är människan som är orsaken till våra allt högre Globala temperaturer och extremväder och 2/ varför är det helt oväsentligt att jorden har haft mycket högre halter av växthusgaser och CO2 än de vi ser idag?
1/. Det behövs egentligen inte någon fantastisk hjärngympa att inse att svaret på frågan varför en bil kör mot ett stup i stunden kan tyckas otidsenlig till förmån för den kanske mer omedelbara frågan hur man stoppar bilen. Båda sidor i denna kontrovers är nämligen överens om en ökande både frekvens av extremväder och en Global medeltemperatur.
2/. Även om halterna av CO2 varit mycket högre i atmosfären är det inte uppenbart att egenskaper och förhållanden som gynnar liv under en specifik geologisk tidsålder på jorden per automatik är gynnsamt och bra förhållanden för annat liv under en annan tidsålder. Vi hade till och med svårt att formulera den meningen så att den var koherent och förståelig, så tokig är tanken och så självklart är det att även om jorden haft högre nivåer av CO2 och ett klimat därav, i en tidigare period, varför skulle människan idag och vår globala infrastruktur gynnas av samma klimat och CO2 halter?

Dylikt, och för att inte säga ogenomtänkt, resonemang och logisk motivering är samtidigt inkörsporten till den andra längre textavsnittet här under EDU - nämligen det om vetenskap.

Många anser nämligen att ett "sunt förnuft" är en självklar och fullt jämförbar metodik att utvärdera fakticiteter rörande vår omvärld. Denna hybris rörande metodens träffsäkerhet i att nå korrekta svar jämfört med den gängse rådande metoden – vetenskap, tangerar tidigare avsnitt där vi tycker oss se att en stor del (12?) av oss människor verkar särdeles benägna till bekräftelsegivande aktiviteter. Liksom en bebisnapp suger man sig fast vid framför allt sociala medier där man publicerar allt som tenderar att ge uppmärksamhet och bekräftelse. För att ge denna, tillika sin egen, metodik någon som helst kredibilitet måste man samtidigt diskreditera den andra metodiken, dvs vetenskapen.
Som bekräftelsetörstande individ har du därmed ett inneboende problem: Optiken att jämföra några sekunders inre tanke och förnuftsanalys med decenniers forskning av hundratals eller sannolikt tusentals forskarens rön och resultat ter sig ju egentligen minst sagt fånigt. Så som förespråkare av det sunda förnuftets metodik har man därvidlag egentligen inget val än att gå till attack och istället hacka på och diskreditera vetenskapen som metod. Och lika förvånande som att förvuxna bebisar som Trump kan bli valda till president, fungerar det tyvärr.
Vi går igenom vad vetenskap är och varför det är en överlägsen metod att beskriva vår omvärld men också varför det verkar fungera att diskreditera vetenskap och att många föredrar sin eller någon annans sekundlånga lekmannaanalys istället.

Global Uppvärmning(?)


Nedan följer ett avsnitt om vårt Klimat och ett hot mot detta som gängse går under benämningen "Global Uppvärmning". Sen är det slarvigt uttryck, Global uppvärmning är ju så klart inget hot mot klimatet, det är ett potentiellt hot mot oss människor och den levnadsstandard vi är vana vid att ha. Klimatet är vad det är...Global uppvärmning är inte sant.

Global uppvärmning är sann.

Nedan följer olika belägg eller kommentarer från Klimatskeptiker, det vill säga de som inte tror på att människan påverkar klimatet och att de extremväder vi kan se är fullt ut naturliga växlingar av klimatet om man ser detta ur ett historiskt perspektiv. Urvalet kommer från en Google sökning: "klimatskeptiker", samt de först länkade eller nämnda referenserna från den sökningen. I texten används Klimatskeptiker, Klimatförnekare, eller kortversionen av dessa, skeptiker respektive förnekare, helt synonymt.

The Spectator (Konservativ, Engelskt veckomagasin)

Har kallat den globala klimatdebatten en "... climate change agenda" som en "conspiracy against the poor."

Senator James Inhofe (R)

"With all of the hysteria, all of the fear, all of the phony science, could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people?" Han fortsätter: "... some parts of the IPCC process resembled a Soviet-style trial, in which the facts are predetermined, and ideological purity trumps technical and scientific rigor."

Donald Trump (R)

"The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive."

Lavoisier Group (Australisk sammanslutning av Företagsledare)

Har kommenterat FN's förhandlingar rörande Global Uppvärmning som "...an elaborate conspiracy in which hundreds of climate scientists have twisted their results to support the climate change theory in order to protect their research funding".

Donald Trump (R)

"It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."

Wall Street Journal (Oberoende Konservativ)

"Global Warming Models Are Wrong Again"

Forbes (Konservativ, Business magazine)

Sammanfattning av den vetenskapliga interna debatten kring Global Uppvärmning, av Forbes kallad "Climategate 2.0":
"(1) prominent scientists central to the global warming debate are taking measures to conceal rather than disseminate underlying data and discussions;
(2) these scientists view global warming as a political "cause" rather than a balanced scientific inquiry and
(3) many of these scientists frankly admit to each other that much of the science is weak and dependent on deliberate manipulation of facts and data."

William M. Gray (Prof. Em. Colorado State Univ.)

"Global warming became a political cause because of the lack of any other enemy following the end of the Cold War..." och "...its purpose (is) to exercise political influence, to try to introduce world government, and to control people". Och tillägger "I have a demonic view on this."

Donald Trump (R)

"Just out - the POLAR ICE CAPS are at an all time high, the POLAR BEAR population has never been stronger. Where the hell is global warming?"


Klimatskeptikern och Princeton fysikern William Happer förklarar att CO2 är en helt naturlig del av jordens Biosfär. Har varit och kommer vara så. essentiell.org håller med.

Den så kallade Globala UppvärmningenSom synes finns det en hel del skepticism till det som kallas den Globala Uppvärmningen eller "Global Warming".
Skepticismen baseras på tre huvudsakliga invändningar:

 • Vetenskapssamhället
  fabricerar
  data för att ge en typ av resultat som anses öka chansen att generera anslag och forskningsfinansiering.
 • Vetenskapssamhället fabricerar data för att skapa panik och därmed gynna en politiskt agenda som förespråkar åtgärder mot en Global uppvärmning.
 • De typer av extremväder vi ser och hör rapporteras om, är normala variationer om man ser till klimatet ur ett historisk perspektiv och har ingenting med människans påverkan att göra.

Vi kommer adressera de 3 invändningarna mot att "Global uppvärmning" skulle vara nåt 'hitte-på' men ska först slå fast två saker som är viktiga i sammanhanget eftersom det faktiskt är så stor del som inte tror på konceptet av Global Uppvärmning:

 • 1/ Vi håller med de som kallar sig Klimatförnekare: Den nuvarande ökningen av den globala medeltemperaturen kan fortfarande vara ett utslag av de naturliga variationerna av klimatet på jorden.
 • 2/ Det som står här är faktiskt sanningsenligt* i en objektiv mening. Innehållet beror inte på "en ståndpunkt" eller att vi ser på klimatfrågan från en specificerad riktning av "det beror på hur man ser på saken". Vilket är skälet till att punkt 1 finns med och har ordet "kan" i sig.

* Man ska akta sig för att ur filosofisk mening uttala sig om absoluta och objektiva sanningar. Vad dom avses här är en 'sanning' i meningen att i princip all seriös forskning pekar på de resultat vi återger.

Angående punkt 2 verkar även seriösa media idag fortfarande ge uttryck för att den här frågan är kontroversiell och att forskarna, inbördes och ungefär jämbördigt, fortfarande debatterar huruvida det ligger något bakom hypotesen att vi har en Global uppvärmning och att den är orsakad av människan. Så är inte fallet.
De forskare som förkastar data som stöder hypotesen om att vi har en Global uppvärmning skapad av människan är ytterst få idag och även om vi, för den vetenskapliga stringensens skull, ovan skrev att det kan vara en naturlig variation av klimatet, har vi för länge sedan passerat den tid då den möjligheten hade någon vetenskaplig tyngd. Det är dock inte omöjligt, bara massivt osannolik.

Seriösa forskare av idag berättar för oss att vi redan passerat den tid då vi helt kan undvika framtida katastrofer och vi har nu ett scenario framför oss där vi diskuterar åtgärder för att reducera graden av katastrof.
Vi återkommer till det men det är värt att redan nu klargöra att även om nu detta är en naturlig Global trend, så ser vi inte varför det skulle vara ett hinder mot att försöka reducera en fortsatt ökning? Effekterna en ökad uppvärmning kommer orsaka är ju lika allvarliga oberoende av
semantiken
och val av adjektiv innan ordet Global Uppvärmning.

Vi återgår till kärnan i kontroversen och börjar med en välbekant dispyt mellan kombattanterna förnekare och förespråkare och som är en känd schism inom klimatologin som kallas "Hockey stick controversy", eller "Hockeyklubbskontroversen".
Om man tittar på hur den globala snittemperaturen ökat de senaste 1000 åren och klämmer in dessa i ett diagram så ser diagrammet ut ungefär så
här
, x-axeln visar århundradena och y-axeln visar den globala medeltemperaturen mätt i grader Celcius (°C ).

Varför trenden allmänt brukar kallas Hockeyklubbsteorin bli också uppenbart när man ser just en klubba
här
.


Kontroversens ursprung härrör främst från osäkerheten i mätmetoden. En del forskare hävdar för det första att mätmetoden(erna) är för osäkra för att kunna uppskatta temperaturerna på jorden så långt tillbaka som 1000 år med en säkerhet på delar av en grad (°C), och för det andra, även om trenden stämmer så kan det mycket väl bara vara en naturlig variation. Huruvida mätmetoderna klarar av en upplösning på tiondels-grader lämnar vi orört. Även om vi skulle referera till forskning som säger motsatsen är det ju just detta kontroversen baseras på – en olika uppfattning om den forskningens giltighet.
Vad som dock kan visas med en fullständigt adekvat upplösning är koldioxidhalterna i atmosfären historiskt. Här finns ingen kontrovers alls och till skillnad mot temperatur som är ett abstrakt begrepp är koldioxid (CO2) ett kemiskt ämne. CO2 lämnar också tydliga spår i sediment och i glaciärer som består under hundratusentals år vilket gör en uppskattning av CO2-halterna genom årtusenden mycket lätta att mäta. Följande bild är från NASA (länk går till NASA) och visar just hur CO2 halterna varierat de sista 400.000 åren.

Att CO2 halterna är exceptionellt höga idag och att de även sammanfaller med människans industriella utveckling, framträder även det med tydlighet. Men det är ju inte där kontroversen ligger heller. Som Fysikern William Happer påpekar i YouTube-inslaget ovan har halterna av CO2 varit mycket högre historiskt även om det innebär att gå mycket längre tillbaka än 400.000 år som diagrammet visar. Samt att växter kräver CO2 för att överleva. Man till och med ökar mängden CO2 i växthus för att de ska växa bättre! Så då måste väl höga halter av koldioxid både vara bättre och även vara helt naturliga eftersom vi haft mycket högre halter långt bakåt i jordens historia?

Det finns ett uttryck inom filosofin och retoriken som heter "Straw manning", fågelskrämma(nde). Termen kommer ifrån en retorisk teknik där man slår fast en ståndpunkt (straw man) hos den man argumenterar mot som antingen inte är sann eller åtminstone är en ståndpunkt som inte har med saken att göra och som motståndaren inte ens har som argument, och sen argumenterar man mot den ståndpunkten.
Som övertydligt exempel: Två personer argumenterar om huruvida vatten är bra för människan. Person 1 säger, "Människan behöver vatten och är livsnödvändigt , annars dör vi". Person 2 kontrar då med "Men hur skulle det fungera om vi dränkte hela jorden med vatten, då skulle vi ju bli tvungna att simma till varandra...och var skulle vi bo?". Att dränka hela jorden i vatten var nog inte vad person 1 hade tänkt sig utan såg nog framför sig att det är viktigt att få i sig sina 2 liter vatten från ett dricksglas per dag. Så hur absurt person nummer 2 svarar är ju uppenbart i just detta fall men det kan vara betydligt tvetydigare än så och svårt att upptäcka och ofta låter "straw manning" väldigt logiskt och följdriktigt som svar.
För att närma oss retoriken i just den här texten finns det ett explicit exempel som även tas upp nedan i den bifogade pdf-filen av argument/motargument mellan klimatförnekare och förespråkare för en Global uppvärmning:

Person 1: "Vi är inne i en tid när den globala medeltemperaturen ökat de sista 30 åren på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia!"

Person 2: "Skitsnack, under 2017 på Antarktis, mättes den lägsta uppmätta temperaturen någonsin hittills på jorden och det började snöa i New York tidigare än på 20 år förra året!".
Vad gör person 2 för 'straw-manning' och därmed felaktighet i argumentatuionen?
Svaret ges nedan i texten men för en student kan det vara en bra övning. Svaret kan även ses
här
.

Och för att precis linjera oss med temat som inledde den här delen med straw-manning:
Person 1 påstår att: "Förhöjda koldioxidhalter har en starkt negativ verkan på klimatet då det medför en global uppvärmning som får en rad följdeffekter som höjda havsnivåer och därmed kustlinjer som riskerar flyttas uppåt flera höjdmeter. Flera städer men även hela länder som bara ligger i direkt havsnivå skulle då helt dränkas. Även en rad andra katastrofala klimatkonsekvenser som extremväder riskerar öka på grund av en förhöjd koldioxidnivå."

Person nummer 2 säger då: "Men snälla nån, koldioxid har varit en naturlig del av jordens långa historia och även väsentligen högre än nu och det har aldrig varit några problem tidigare. Växter som vi ju är så beroende av i form av sädesslag, ris och foder för våra tamdjur som sedan ger oss kött och mat, skulle ju dö direkt. Vi skulle helt enkelt dö ut om vi tog bort koldioxiden!"

Hoppas det är tydligt att detta är en Straw-manning. Person 2 argumenterar som om:
1/ Person 1 påstått att CO2 är en ny gas som innan människans intåg i jordens historia inte funnits i atmosfären
2/ Person 1 påstår att koldioxid är så farlig eller onaturlig som gas att vi måste sikta mot att ta bort den helt. Och...
3/ Person 2 argumenterar utifrån att Person 1 har sagt att växter inte behöver CO2 alls.
Det vill säga Person 2 argumenterar mot fågelskrämmor som Person 1 inte ens satt upp.
Det är ingen av förespråkarna för att vi har en Global uppvärmning orsakad av höjda halter av växthusgaser, varav koldioxid är en, som hävdar att växter inte kräver koldioxid. Det är högstadiebiologi och ett argument förespråkarna inte ens beaktar. Ingen förespråkare skulle nånsin heller hävda att koldioxid inte har varit både en naturlig men även livsnödvändig konstituent i vår atmosfär i hundratals miljoner år.

Jordens biosfär har själv reglerat CO2 och syrehalter under årmiljoner och som vi ska se i den följande texten nedan, med varierande framgång med avseende på Global temperatur och livet i den biosfären. Och absolut, man kan inte annat än hävda att det under dessa årmiljoner skett på naturlig väg. I meningen att människan inte har varit med och påverkat nivåerna av respektive gas (syre och koldioxid)

Hela detta resonemang kommer från den enda tanke som fanns kvar efter att ha lyssnat på William Happer ovan: Happer gav uttryck för en glasklar "Straw-manning". Det vill säga de som är förespråkare av av orsakskedjan ökande atmosfäriskaCO2 -halter => ökad global medeltemperatur => globala katastrofer av svårprognostiserad karaktär, hyser inga som helst tvivel om att växter behöver koldioxid och än mindre tvivel rörande att jorden tidigare har haft än högre halter än idag. Det är inte ens frågeställningen enligt dem. Vem har någonsin påstått att CO2 inte är en naturlig växthusgas och att den inte behövs för växter? Det har ingenting att göra med vilken ytterligare effekt CO2 har på framför allt den globala medeltemperaturen och vad den ökade medeltemperaturen sedan orsakar.

Alla är dock (alltså både förnekare och förespråkare) med på båten gällande att CO2 är en så kallad växthusgas, det vill säga en gas som påverkar den globala temperaturen. Andra växthusgaser är exempelvis metan (CH4 ), ozon (O3 ) och vanlig vattenånga alltså H2O. Som klimatskeptiker kan man dock fortfarande hävda att det vi upplever nu är normala variationer. Och det är den andra frågeställningen som kontroversen baseras på.
Och där ger vi gärna klimatskeptikerna rätt! Det vi upplever nu kan vara normala variationer även om faktiskt i stort sett alla data tyder på att vi, mänskligheten, är den orsakande faktorn bakom ökade halter av atmosfäriska växthusgaser och därmed ökad global medeltemperatur.
Vi backar i jordens historia.

För ungefär 55miljoner år sedan har man kunnat utläsa från sediment och liknande att den globala medeltemperaturen på jorden var ungefär 8°C högre än dagens strax över 14°C. Sittemperaturen var alltså häpnadsväckande 22°C! Och vi som samhälle hör forskare varna för 1.5-2°C ökning och de katastrofala effekter det skulle få på vår miljö. Så klimatskeptikerna har en poäng där, eftersom även en global medeltemperatur på 22°C således ligger inom det "normala" temperaturintervallet som jorden kan ha.
Om vi stannar här ett tag och rekapitulerar vad som bestämmer vårt klimat och vad som därmed kan klassificeras som normalt.

Jorden ligger på ett varierande, marginellt, men ändock varierande avstånd från Solen. Solen har dessutom mer eller mindre aktiva perioder där den skickar ut en varierade mängd strålning, så kallade solcykler.
Eftersom mängden strålning påverkar temperaturen måste man även ta hänsyn till kompositionen av den atmosfär strålningen ska passera för att nå jordytan eller våra världshav. Atmosfärens beståndsdelar spelar roll åt bägge hållen. Den avgör hur mycket som släpps in av strålningen och hur mycket som släpps tillbaka av den strålning som reflekteras eller "studsar". Det är ju så klart den processen som är hela grejen bakom den linjära kopplingen mellan växthusgaser/CO2 och Global Uppvärmning.
Vår jordaxel varierar även sin lutning mot Solen i en periodicitet av ≈26.000år och tillsammans med de föregående tre variablerna kan även det påverka hur klimatet ser ur både globalt och på olika ställen på jorden. Sammanfattningsvis spelar alltså...:

 • avståndet till solen
 • mängden strålning
 • jordaxelns lutning
 • atmosfärens beståndsdelar (som växthusgaser)


...roll för klimatet.

Sen har vi en naturlig vulkanisk aktivitet där vulkanutbrott även det kan påverka vårt klimat. Den aska som vulkanerna spyr ut kan lägga sig som en matta över jorden och därmed skapa ett kallare klimat. Den aspekten kan ju sägas höra till "atmosfärens beståndsdelar" men för klarhetens skull och för att "atmosfärens beståndsdelar" på ett mer kontinuerligt sätt påverkar klimatet är de separerade. Ett vulkanutbrott påverkar i svåra fall den globala temperaturen under decennier, och även om det i den situation mänskligheten befinner sig i nu skulle vara lika med civilisationskollaps av episka proportioner, påverkar det inte (det mänskliga) livet i ett längre perspektiv än så.

En illustration av effekterna av stor och frekvent vulkanisk aktivitet förelåg under en relativt lång period mellan 850 till 630 miljoner år sedan, eller den så kallade Cryogeniska perioden. Under den perioden hade vi en global istid där man tror att istäckena från polerna sträckte sig nästan ända fram till ekvatorn. Att kalla jorden för en global snöboll var inte långt från sanningen.

Vi har alltså de tidigare nämnda 4 samt den vulkaniska aktiviteten som ger 5 yttre variabler som påverkar klimatet. Alla 5 kan samverka maximalt åt ett håll och skapa
globala snöbollar
eller maximalt åt andra hålet och skapa nån forma av
global ugn


Om vi ska sammanställa klimatförnekarnas argument genom att bygga på de huvudsakliga argumenten ovan med (klimatologiska)fenomen eller attribut av dagens klimat som talar emot en global höjning av snittemperaturen, ser en klimatförnekares lista ut ungefär så här:

 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till mänsklig aktivitet.
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till en ökning av den globala medeltemperaturen.
 • Det finns delar av, framför allt östra, Antarktis där istäcket ökar
 • Den globala uppvärmningshysterin medför enorma ekonomiska forskningsanslag vilket innebär att det finns ett självuppfyllande incitament för forskarna att vidmakthålla konceptet med Global uppvärmning (och därmed öka chanserna att få del av den enorma bidragskaka dessa anslag för med sig)
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta exempel på extrema, väderförhållanden eller tillstånd som:
  -fler och kraftigare orkaner
  -lokala värmerekord
  -avsmältning av det Arktiska polartäcket
  -koralldöden i världshaven
  -torka
  -tinande av områden av permafrost (alltså områden där marken aldrig hinner tina under en vanligtvis kort sommar)
  -reducering av mängden insekter
  -fler lokala tromber
  -Golfströmmen är svagare än på de senaste 1000åren
  ...till varken Global Uppvärmning eller människans aktivitet
 • CO2 är ingen farlig gas, den är helt naturlig och växter kräver CO2 annars dör de
 • Det varmaste året i historien var 1934 men då var det ingen som pratade om Global Uppvämning
 • Den förutspådda ökningen av havsnivåerna var fel. Ökningen var mindre vilket visar på hur opålitliga modellerna är
 • Och sen den generella viktigaste: Även om globala medeltemperaturen skulle öka samt även vara orsaken till de extrema väderförhållandena eller tillstånden ovan - är den konstitutiv och ingår i helt naturliga variationer av jordens klimat
 • Och sist: Den kallaste temperaturen någonsin uppmätt i historien skedde 2017

Det finns ett par fler argument men vi har tagit upp de viktigaste.

För en mer belysande genomgång av klimatförnekarnas argument och vad som används som motargument, kan man läsa den här (för mobil gäller horisontal-läge), annars finns samma sida i en PDF-sammanställning här

På redaktionen har vi stor erfarenhet av naturvetenskaplig forskning och vet att fabricering av data och resultat är extremt ovanligt och i detta fall skulle det även innebära en världsomspännande sammansvärjning av forskare som unisont kommer överens om en plattform av resultat som pekar mot en Global uppvärmning orsakad av människan. Den informationslogistik som skulle krävas för ett sådant scenario och den oerhörda komplexitet av åtgärder som skulle krävas för att dölja den konspirationen, förefaller så ytterligt orimlig för någon som vet hur forskarsamhället fungerar. Bara en sådant filter som vad Peer-review* innebär, gör att konspirationsansatsen försvinner på sin orimlighet – falsk eller dålig forskning går inte igenom ett sånt filter och skulle motsatsen stämma, att Global Uppvärmning är påhittat, är det bara att publicera resultat som visar det.
Om det inte vore för den första invändningen om den orimliga världsomspännande komplexiteten av mörkläggningsåtgärder, skulle dock Peer-review invändningen avfärdas av en konspirationsteoretiker då ett sånt steg så klart redan skulle vara en del av konspirationen. Även granskarna, peer-reviewers, är ju en del av konspirationen i så fall.

Frånsett det, konspirationsansatsen, kan vi inte annat än hålla med om alla övriga punkter ovan. Det skulle förespråkarna också men samtidigt klia sig lite i håret och undra vad ovanstående har med saken att göra?

Det enda som skeptikerna och förespråkarna är helt överens om gällande de saker som har med saken att göra är att Globala medeltemperaturen ökar. Om man lämnar därhän hur mycket, hur snabbt och varför. Punkt.

Så, vad de flesta skeptiker också kan skriva under på är att det alltså även ser ut som en trend. Eftersom även om skeptikerna kan se att det verkar vara en trend, låt oss bara för säkerhet skull anta att den fortsätter öka. Om det är någon skeptiker som läser detta, fastna inte i orsakssteget och om det är viktigt att fastslå människans inverkan på uppvärmningen. Det blir ju som att stanna upp vid brofästet på en bro som kollapsat och strunta i alla bilar som kör förbi ut på bron, och samtidigt stå och fokusera på vad som orsakat kollapsen istället för att sätta upp stoppskyltar för bilarna. Rent krasst, strunta i orsaken om det nu hindrar er, stupet är fortfarande ett stup.
Och för att mota Olle i grind här med motargumentet: "- Hur vet du att det över huvud taget är ett stup? - Jorden och jordens biosfär har klarat mycket större temperaturvariationer under årmiljoner!"

Problemet är att även om trenden klassificeras som en normal variation, sett ur ett historiskt perspektiv, kan den få katastrofala följder för dagens människa.
En stenåldersmänniska, eller för all del, människan pre-urbanisering, var i allra högsta grad flexibel i sitt levnadssätt och kunde ställa om och migrera även om temperaturerna kunde växla. Även sett i ett så smalt perspektiv som på ett par decennier med globala medeltemperaturer som varierar ett par grader inom den perioden kunde man parera genom att helt enkelt flytta till områden med ett bättre klimat.
Oberoende av sådana migrationsrutter för den tidiga människan, hade man hela sitt liv inom en radie av 50 meter. Och den radien var hans/hennes liv under hela livet, även under själva migrationen Det fanns inget utanför den sfären som spelade någon roll. Det var så långt man kunde se med någon större upplösning och det var så långt man kunde skjuta pil eller kasta spjut med någon större precision.

Som alla lätt kan inse är ju fallet inte sånt idag. Den ökningen och den effekt ökningen skulle få på den globala infrastrukturen och logistiken - den är vi knappast anpassade för. På något sätt. Vi skulle uppleva systemiska kollapser som vi inte ens kan föreställa oss. Våra liv beror på ett fundamentalt sätt på allting som sker inom en radie som är 6.371.000 meter.
Så även om man måste hålla med skeptikerna om att det kan vara en naturlig variation, låt oss hålla med och snabbt se förbi huruvida det är naturlig eller inte och bara se till konsekvenserna av en globalt ökande medeltemperatur som ökar ≈2,4°C till år 2050, vilken den är i nuvarande takt. Referens här, baserat på data från här.
Och eftersom de möjliga katastrofala följderna även kommer drabba barn och barnbarnsbarn till er skeptiker, låt oss bara för säkerhets skull anta att det faktiskt:

 • ...är en trend och att medeltemperaturen kommer fortsätta öka.
 • ...kan vara helt normala variationer. Där finns ingen kontrovers.
 • ...och lägga bakom oss huruvida det är normalt eller inte och om växter gillar CO2. Det gör dom. Där finns ingen kontrovers.

För att rekapitulera och för att hårddra detta lite, bara för att den kallaste uppmätta temperaturen någonsin mättes upp lokalt i Antarktis så sent som 2017 och att växter diggar koldioxid, skulle den Globala uppvärmningen vara hittepå? Och vi, mänskligheten, kan utan problem köra på som vanligt eftersom temperaturen kommer börja sänkas igen, eller?

Vi vill ju med resonemanget även få med oss skeptiker, åtminstone om det finns någon anständig som läser detta och kanske faktiskt tvekar. Att vi bara kan köra på krockar fundamentalt med alla reella och datadrivna resultat som pekar på att även Trump's och Bolsonaro's barnbarnsbarn (&asympt;2050) riskerar leva i ett helt kollapsat samhälle där världens kustområden har dränkts i ökade havsnivåer och enorma jordbruksområden ligger förtorkade och 20 miljoner till 1 miljard av jordens befolkning lever under svält förhållanden som klimatflyktingar, referens här från 'The Intergovernmental Panel on Climate Change', IPCC.
1 miljard är så klart 'worst-case' men å andra sidan är 'worst-case' baserat på att den Globala medeltemperaturen fortsätter öka i samma takt den gör nu, vilket inget indikerar att den inte skulle göra. Vi som globalt samhälle, hur otroligt den än låter, kör faktiskt bara på.

Det är inte mycket av de klimatåtaganden man internationellt skriver under på, som man sedan faktiskt genomför. Som exempel, 1999 antog Sveriges Riksdag 16 miljö- och klimat-mål som skulle vara uppfyllda till 2019. 15 av dessa har det antingen inte hänt nånting med eller, ännu värre, situationen har förvärrats och blivit sämre. Referens här från Naturvårdsverket.
Det är ändå Sverige. USA och Kina är till och med motvilliga att ingå några avtal överhuvudtaget.

Den verkliga faran ligger i så kallade 'run-away' effekter, alltså ett klimatscenario där vi passerat den punkt där internationella avtal eller åtaganden om reducering av de faktorer som påverkar en stigande Global medeltemperatur, inte längre spelar någon roll. Vi kan hamna i ett läge där vi över en natt bestämmer oss för att leva på en utsläppsnivå motsvarande en stenålderssamhälle, och det skulle inte spela någon roll – över huvud taget. Temperaturen skulle öka och öka och öka till någon form av platåtemperatur som i alla jämförande aspekter mot dagens västliga välfärdssamhälle, närmast skulle kategoriseras som anarki och systemkollaps.

Vi har andra planeter i vårt solsystem där så har skett...på helt naturlig väg om man så vill. På Venus är det idag ≈450°C på ytan.
Ovanstående är hypotetiska resonemang, det ligger i frågans natur, och så klart bara möjliga exempel på risker och globala tillstånd men vi pratar inte om delar av procent här, utan absolut flera tiotals procentenheter - om vi fortsätter i dagens tempo med utsläpp av växthusgaser.
Jämförelsen med Venus är dock enbart en uppgift av hur hög temperaturen är och att den beror på en 'run-away' effekt initierad av Global uppvärmning. Forskare är idag i stort sätt enade i att Jorden inte kan drabbas på samma sätt då Venus run-away'-orsakade växthustillstånd är inducerat av helt andra mekanismer.

Men om vi fortsätter i nuvarande takt med ökade växthusgaser och takt av Globalt ökande medeltemperaturer så kommer vi landa i gradvisa katastrofer och kollapser på sätt och mått som alltså är svåra att överblicka. Om någon tror att forskare i huvudsak är oense om detta har man FEL. I nuvarande takt, och det finns inget som tyder en annorlunda kurva, är vi på väg mot en 2°-ig ökning (runt årsskiftet 2038-2039) av jorden medeltemperatur jämför med förindustriell tid. Under de premisserna är det enda man är oense om exempelvis när Arktis blir isfritt på sommaren, när norra halvklotets permafrost börjar avsmälta under en run-away effekt, när 100% av alla jordens korallrev dör, när södra Europa och stora delar av Afrika kommer klassificeras som obrukbar öken..etc.
De flesta är ense om att vi redan passerat gränsen för framtida katastrofer, vi kan bara reglera graden av katastrof. En del forskare anser att vi redan nu har passerat tiden för att göra något åt över huvud taget. Läs mer här från 'Union of Concerned Scientists' och här i en artikel från Science Magazine.

En kort resumé av effekterna av nuvarande, fortsatta, utsläpp av växthusgaser till år ≈ 2100:
(WIKI-referenser här, även med däri länkat material.)

Afrika:
Hundratals miljoner kommer bli "klimatflyktingar" då torka kommer drabba denna kontinent extra hårt. Det kommer helt enkelt inte gå att odla något. Stora delar av södra Afrika och Sahel-området kommer bli obeboeliga för människor. Mycket stor risk för ökade regionala väpnade konflikter om de, på grund av torka, sinande resurserna som finns kavr.

Asien:
Då glaciärerna i Himalaya kommer smälta drabbas avrinningsfloderna, Ganges, Brahmaputra, Yangtze, Mekong och Indus, mycket hårt. Miljarder människor blir klimatflyktingar och kommer leva på svältgränsen. Bangladesh riskerar att förlora halva sin landyta på grund av höjda havsnivåer. En i sammanhanget och per dags dato, förhållandevis moderat höjning av den globala medeltemperaturen på 2°C innebär en run-away effekt av upptiningen av Sibiriens permafrostlager. Och effekten av detta är av många förutspått ett good bye till den civilisation vi känner idag.

Europa:
Södra delen skulle fortfarande vara beboelig men obrukbar med avseende på jord- eller lantbruk. Största delen av Spanien yta skulle definieras som "öken-område". Norra Europa och Skandinavien är dock ett av få områden på jorden om skulle gynnas av en fortsatt global höjning av medeltemperaturen.

Nordamerika:
Norra delen av Kanada har samma förutsättningar som Sibirien gällande avsmältning av permafrosten.. Stora delar av USA's "kornbods-stater" skulle både drabbas av sån torka att odling blir omöjlig samt drabbas i ännu högre utsträckning av extremväder som tromber och massiva hagelstormar. Västra USA och Kalifornien riskerar att bli i det närmaste obeboeligt och inom kategorin "öken-område".

Sydamerika:
På grund av glaciärernas smältning i Anderna riskerar länder som Peru och Bolivia bli helt obeboelig av vattenbrist. Denna kommer (inte kanske) inledas redan om 10-20år. Om den globala medeltemperaturen blir runt 3°C, vilket garanterat kommer ske om vi når 2°C och permafrosten i Sibirien och Kanada smälter, är det good bye Amazonas. Amazonas kommer utplånas.

Oceanien:
Mellan 30-50% av alla små (atoll)öar kommer upphöra att existera och måste evakueras. Australien kommer, förutom kustområdena, i princip bli obeboeligt i termer av ett normalt fungerande samhälle.


Sen förutspår man, med stor säkerhet, en katastrofal ökning av konflikthärdar och fullskaliga krig. Kina kommer drabbas hårt av svält och torka pga Himalaya-glaciärernas avsmältning och effekterna på Yangtze, Huang-Ho och Mekong-deltat. Kina som i stora stycken hålls i hop av en stark och expansiv ekonomi, kommer mycket sannolikt falla sönder då befolkningen inte längre kommer tolerera den rigida och ofria samhällsstrukturen i spåren av en ekonomisk kollaps. Afrika, likaså, och som redan har en rad småkonflikter och regelrätta krig, kommer sannolikt trasas sönder av ytterligare konflikter i svältens spår i jakt på de små resurser som kommer finnas.
Det idag, redan starkt polariserade USA, riskerar även det att drabbas av interna konflikter i spåren av en söndertrasad ekonomi p.g.a. jordbrukets kollaps och förlusten av Kalifornien som hittillsvarande ekonomisk motor.

Tyvärr tror vi inte att vi kommer fatta eller vakna förrän denna katastrof hoppar upp i knäet på oss. Vi tar upp vår kortsiktighet under PROPAGENDA i menyn ovan. Och hänger allt detta ihop som en röd tråd med det smått oväntade empiriska resultatet av Drake Ekvationen?

Vetenskap - Flum, fusk och konspiration?Ovanstående segment om Global uppvärmning och vårt klimat och den påverkan det kan ha på en läsare är i hög grad avhängigt den mån man anser innehållet vara sant – så klart.

I en nyligen gjord global undersökning visade det sig att 13 av alla människor är skeptiska till modern vetenskap och forskning. Ännu värre blir det om man specifikt tittar på klimatforskning och den Globala uppvärmningen där en annan undersökning visar att exempelvis 42% av alla amerikaner antingen inte tror på den alls eller att den Globala uppvärmningen är en naturlig variation inte orsakad av oss människor.

Gällande klimatförändringar och Global Uppvärmning kunde dock kontrasten till vad forskningen själv pekar på inte vara mer tydlig. Idag (2021) är 99,9% av alla publicerade vetenskapliga artiklar om Global Uppvärmning ense om att vi 1/ Upplever en sådan och 2/ Människan är orsaken. Läs mer här.

Stanna upp här ett ögonblick. Bilmekanikern, expert på bilar uppenbarligen, säger till dig att din motor är paj. "Den kommer hålla högst en mil till". Du tittar på bilen, som i övrigt och enligt dig själv är top-notch och ser ut att kunna rulla hur långt som helst. Så du hoppar in i bilen och fortsätter upp till sommarstället i Lappland, 125 mil norrut. Eller...gör du verkligen det? Troligtvis litar du på mekanikern.

Men varför litar vi inte på forskarsamhället och i detta fall från det Naturvetenskapliga hållet?Forskare strävar mot kunskap om naturen och skaffar sig den kunskapen genom att undersöka det man vill veta mer om. Metodologin och vägen till resultat som får publiceras och därefter, tills vidare, får antas som vedertagna 'sanningar', är som följer:

En forskargrupp sätter upp hypoteser, samlar data från de system eller företeelser man undersöker, analyserar dessa och presenterar sedan ett resultat. Resultatet är alltså en direkt följd av att faktiskt ha observerat de fenomen eller företeelser man vill ha kunskap om.
Beroende på vad företeelsen är så är ett otroligt viktigt moment i analysen, en jämförelse med data som beror på slumpen. Det vill säga de data man som forskare får fram genom att mäta företeelsen, måste jämföras med data som är slumpmässiga.
Ofta har man en så kallad 'noll-hypotes' (H0) när man jämför de två dataseten, alltså data från mätningar av företeelsen samt de data man noga sett till är slumpmässiga. H0 är således formulerat som: "Det är ingen skillnad mellan de två dataseten". Det finns en rad statistiska modeller man sen kan använda för att analysera om H0 ska förkastas eller accepteras.

Eftersom denna sajt riktar sig till alla från och med gränssnittet mellan högstadium och gymnasium, tar vi ett exempel. Orkar man inte läsa exemplet kan man hoppa över detta.
Vi ansätter att H0 konstaterar: "Det är ingen skillnad i medeltemperatur i Sverige under året 1950 jämfört med året 2020."
Rimligtvis bör det finnas fler mätdata från 2020 än 1950, varför vi börjar med att samla på oss så många ställen/kommuner som vi kan hitta från 1950, som har noterade temperaturer och helst från varje dag under året och även spritt under dagen på olika klockslag. Dessa adderas och delas med antalet mätdata som då ger ett medelvärde för det givna året och de givna premisserna (vi hade ju exempelvis kunnat välja att bara titta på temperaturen klockan 12:00 på dagen eller liknande.)
samma ställen/kommuner och på samma dagar och på samma tider noterar vi sedan mätdata från 2020. Även dessa adderas och delas med (samma) antal mätdata och vi får ett motsvarande årsmedelvärde för 2020.
Även för detta sätt att samla data och analysera finns det statistiska modeller att använda för att se om årsmedelvärdena skiljer sig och även med vilken procentchans de inte skiljer sig åt, H0 är ju utsagan att de inte skiljer sig. Denna procentchans gällande korrektheten av H0 kallas signifikans. Ett vanligt tröskelvärde för att man ska förkasta H0, är 95% signifikans. Är det 'bara' 94% har vi inte kunnat påvisa någon skillnad mellan årsmedeltemperaturerna i Sverige mellan åren 1950 och 2020.
Så stringent och hård är Vetenskapen men det är ju så klart för att vi ska kunna lita på de resultat forskningen pekar på, för allas vår skull. Notera även att upplägget för vår analys av mätdata inte hade en jämförelse med slumpmässiga data och det beror i det här fallet på frågeställningen och hur vi valde att göra analysen. Hade vi i stället exempelvis valt att kontrollera huruvida följande H0 stämmer: "Författaren till detta stycke är inte längre än genomsnittet (i Sverige)", hade vi kunnat skapa ett slumpmässigt urval av andra svenskar genom att blunda och på måfå peka på 1000 (så stort antal som möjligt) namn i en telefonkatalog* och mäta deras längd och sedan jämföra detta med författaren...etc
* Arkaisk term för en katalog och därmed fysisk inbunden pappersform av eniro.se.


När vi diskuterar Global uppvärmning är det ju som vi redan nämnt bara kortversionen av att säga: "Om vi jämför dagens (årets) Globala medeltemperaturer med de som förelåg under för-industriell tid (medeltemperatur 1850-1900) har vi idag ett högre Globalt medelvärde. Den skillnaden kallar vi - Global uppvärmning".
Ett av motargumenten till att vi har Global uppvärmning var, som vi nämnt tidigare, följande: "- Hur kan man idag prata om Global uppvärmning när man 2017 på en plats i östra Antarktis mätte den lägsta temperaturen någonsin i jordens historia?".
Håller en ung läsare med när vi säger att det är samma sak som att i ovanstående exempel med jämförandet mellan årsmedeltemperaturerna i Sverige under åren 1950 och 2020, plocka ut en temperaturen i Kiruna från den 10:e januari 2020 och jämföra med 1950 års medeltemperatur, och dra slutsatsen att medeltemperaturen i Sverige har minskat? Håller vi med om att man gör samma fel?
Bra, för den som drar en sådan slutsats förstår inte skillnaden på vare sig Lokala (fenomen) och Globala samt vad en (års)medeltemperatur innebär jämfört med en specifik dagstemperatur.

För att återgå till den vetenskapliga turordningen från hypotes till publicerade resultat i en vetenskaplig tidskrift (vetenskapstidning).
När man känner sig nöjd med allt från insamlandet av data för sin mätta företeelse genom analys till ett slutligt resultat, presenterar eller skickar man resultatet till vanligtvis 4-6 stycken, ofta konkurrerande, forskare som ska recensera och kritiskt granska allt ifrån hypotes till resultat. Vilka dessa granskande forskare är och hur många de ska vara, är i slutändan upp till respektive tidskrift. Finner de andra forskarna minsta hål i någon del av i hela kedjan måste forskargruppen antingen göra om de delarna eller komma med en starkare och klarare motivering till varför de trots allt gjort rätt.
Enligt redaktionens egna erfarenheter är det ofta statistiken och jämförande dataset som kritiseras för bristande slumpmässighet eller liknande.
Denna procedur går fram och tillbaka tills alla är nöjda och först , får resultaten publiceras i en tidskrift. Det händer absolut att ett resultat nekas att publiceras på grund av att de granskande forskarna helt enkelt anser forskningen vara undermålig.
Den här processen med granskande, konkurrerande, forskare inom samma disciplin kallas "Peer review" och är en fundamental process inom modern forskning för att säkerställa att bra och objektivt korrekta resultat blir publicerade och samtidigt att undermålig och tvivelaktig forskning filtreras bort.

Till skillnad mot vad många verkar tro, så finns det starka incitament för en forskare att komma med nya hypoteser och resultat som går helt stick i stäv mot gängse den forskningen. Eller uttryckt annorlunda, det är väldigt tjolahoppsan att visa att andra forskare haft fel och att du själv har kommit på hur saker verkligen ligger till.
För en eventuell läsare som är skeptisk till Vetenskap och att det skulle finnas en dold agenda med denna, kan vi göra en liknelse för den självsanerande process där gammal forskning ersätts med ny som är mer korrekt: Det är samma känsla du känner när du får nys om dolda källare i Pizzerior i Washington som härbärgerar pedofilnätverk, och som säkert ingen annan har hört talas om och du kommer vara först med! Exakt samma incitament och vilja finns för en kontinuerlig bättre och mer korrekt forskning. Bara en litenliten skillnad, Pizzeria-storyn har nån av dina kompisar hittat på.

Åsidosatt den lätt sarkastiska liknelsen så finns det ändå ett korn av sanning idet. Varför skulle forskare vara annorlunda eller mindre ambitiösa och ärelystna än gemene man? I och med det finns det alltså också en självsanerande och (per) definitionsmässig metodologi av att förkasta gammal och undermålig eller direkt felaktig forskning.

Men om ett visst resultat står sig, trots andra forskares försök att finna håligheter hela resultatkedjan, och den processen därmed snarare förstärker och bygger på resultatet – kan en hypotes upplyftas till teori.
Många använder ordet teori som om det vore den lägsta nivån på resultatstegen men i vetenskapssammanhang är det hypotesen. En hypotes kan, efter upprepade bekräftade och konfirmerade resultat, sedan upplyftas till teori.
Ibland hör man eller läser om kritiska röster rörande Darwin's eller Einstein's teorier att - "Nämen, det där är ju bara teorier, hur vet man att det verkligen är sant?" eller "Det där är ju bara en teori så gott som någon annans teori!" Men då ska man veta att en teori är ett resultat som alltså stått emot massor av försök att påvisa misstag i den och även konfirmerats om och om och om igen, antingen explicit en rad andra försök att undersöka hypotesen eller implicit det vill säga att du undersöker andra frågeställningar som inte ens kan leda till ett hypotetiskt resultat om inte ursprungshypotesen stämmer.

Ändå finns det alltså människor som spenderar 10 minuter av resonerande och "sunt förnuft" och därefter förkastar resultat och konsekvenser av en teori som är både vedertagen och basal. Även resultat som mycket väl kan vara följden av decenniers oavbruten forskning av kanske hundratals eller sannolikt tusentals forskare som individuellt och kontinuerligt bidrar med delresultat som i slutändan är avsett att göra dig, mig, oss eller världen lite rikare på kunskap och vetande. Och den kunskapen blir förstås delresultat och grund för morgondagens forskning och så vidare.Det finns en enorm mängd forum och och sajter med en agenda att "slåss mot etablissemanget" (som i media, vetenskap, politik etc). På dessa sajter kan man läsa om någon som tittat ut genom fönstret och sett en snöstorm och en termometer som visar en rekordlåg temperatur och från de två lokalt och tidsmässigt isolerade fotavtrycken av ett "väder", dra slutsatsen att den globala uppvärmningen är en bluff.

"It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."
Nov 1, 2012. Donald J. Trump.


Idén att vetenskapen eller forskare står bakom nån form av konspirationsagenda att vilseleda människor är helt enkelt löjlig. Det är extremt få (skulle säga: läs noll) forskare som är i sitt gebit av ideologiska eller ekonomiska skäl. Om något, egoistiska i så fall. Man vill själv lära sig så mycket och så korrekta saker som möjligt om någonting. Forskar man för sitt eget intresses skull finns det ju ett självuppfyllande incitament av att inte godta eller publikt annonsera ett resultat som man vet är felaktigt. Det händer bara inte. Punkt

Ja, 99% är säkert nördar i andras ögon. Man har alltid samma kläder, taskig frisyr, glasögon, vilka de glömmer var de lagt, rutiga flanellskjortor med en gammal kaffefläck som vägrar försvinna i tvätten, besitter begränsad social kompetens, kör en 20 år gammal Volvo...ja listan kan göras lång men många av dessa 'fördomar' stämmer faktiskt otippat väl med faktiska attribut på dessa världsherraväldekonspiratörer. Men de är fascinerade av: naturen, människor, konst, universum, politik, ekonomi, fysik, klimat, historia, kemi etc etc och vill till syvende och sist bara veta så mycket om de ämnena som det går. Menar man på allvar att dessa är en del av ett konspiratoriskt "etablissemang"?
Om det finns något negativt i det sammanhanget är det nog snarare lite åt det motsatta. En forskare bryr sig inte så mycket om dig eller mig egentligen. Så länge man får vara ifred på sin kammare och samla sin kunskap struntar man egentligen hur mycket av det du och jag förstår eller hur mycket det kommer oss till del.Det finns en hel del kontroversiella områden, uppfattningar eller fenomen där forskare anklagas för att vara partiska och fördomsfulla till förklaringar av dessa fenomen. Detta utan att forskaren ens överväger att något sådant skulle kunna stämma, per-se. Exempel på sådana områden skulle kunna vara allt från paranormala fenomen till tankeläsning, telepati, slagrutor eller UFO:n. Och det stämmer nog idag 2010. Det ska mycket till för att en seriös forskare idag skulle söka anslag för att undersöka om slagrutor fungerar till exempel.
MEN, det finns garanterat inte en forskare som inte skulle bli fullständigt lycksalig om det skulle visa sig att det i något eller alla dessa finns substans och sanning. Vilken fantastisk upptäckt det skulle vara! Och det skulle garanterat ge forskaren en publicering i nån av de stora tidskrifterna som Science Magazine™ eller Nature™. Det var därför ordet 'idag' användes. Det har funnits seriösa forskare som har undersökt dylika fenomen och trots att vetenskapen blir beskylld för att ignorera dessa fenomen är det idag med god grund som dessa förkastas då de, upprepade gånger redan har visat sig vara falska.

Forskare är i den meningen precis som alla andra i sin ambition. Om det finns någon drivkraft förutom det rent självupplysande kallet så är det just att bli publicerad i tidskrifter av typen Science eller Nature. Det är näst Nobel-pris det mest prestigefyllda man kan uppleva. Här blir man garanterat inte publicerad genom att slå in några öppna dörrar eller haka på någon forskningstrend som befäster eller förstärker befintlig kunskap. Här premieras nytänkande och revolutionerande forskning och som forskare är du i det närmaste garanterad en fortsatt forskningskarriär och livslång finansiering av denna karriär om du lyckas få en accepterad artikel i de tidskrifterna.

Beakta det när du misstror forskarvärlden för att gå i någons koppel eller att man inte söker kunskap utanför den kända "boxen".Eftersom exempelvis då "slagrute"-teorin garanterat skulle ge plats i Science eller Nature, OM resultaten visar att det stämmer, hur går man tillväga? (eller hur gick man tillväga?)
Det finns nämligen inget som säger att man inte kan finna vatten med en slagruta. Det kan du. Även forskarvärlden håller med om detta. Och det går så klart att testa. Även här kan man hoppa över detta avsnitt.

Ta två personer, en med en slagruta, som också anser sig ha expertisen, och ytterligare en person som skall vara slumpvis vald och inte besitta några kunskaper som skulle göra personen icke slumpmässigt bra, eller icke slumpmässigt dålig, på att finna vatten även utan slagruta. Antingen har båda ögonbindel eller ingen eller så sätter man bara ögonbindel på personen som inte ska ha några förkunskaper i slagrute-tekniker. Man väljer sannolikt flera, för ändamålet, lämpliga platser i naturen där båda två ska markera var det finns vatten (ådra). Man måste även definiera vad som räknas som att "hitta vatten". Alla som borrat brunn, eller om det räknas som allmänt känt, vet att borrar man djupt nog hittar man vatten i stort sätt överallt. Det kallas grundvatten.
Hypotesen att man kan finna vatten med slagruta mer tillförlitligt än slumpmässiga försök, sätter nu igång och till forskarens överraskning lyckas slagrutekillen i första försöket. De försöker igen och slagrutan lyckas ännu en gång. Som forskare börjar du bli smått exalterad och skönjer den där artikeln i Science Magazine™ framför sig... Så forskaren säger åt dem att repetera försöket igen, och igen...och igen osv. De nästföljande 3 gångerna lyckas båda två och efter sammanlagt hundra repetitioner av försöket och till forskarens stora förtret, blir resultatet: Slagrutan 82 lyckade försök och den med ögonbindel 81.

Den här typen av experimentuppställning är ett av fundamenten i forskning, så kallade repetitiva försök. Och med det sagt krävs det så klart repetition både inom försöket (här 100 gånger) men även en repetition av själva försöket i sig, av andra forskargrupper, andra deltagare, annan slagruta, annan plats etc.
Och ja, man har gjort många fler dylika försök, och ja, faktiskt, även en som gett slagrutetekniken rätt men det försöket lyckades inte passera "peer review"-processen som nämndes ovan. Och ja en gång till, inget försök ledde till ett resultat där det kunde visas att man kunde hittat vatten med säkrare tillförlitlighet än bara slumpen. För den intresserade kan refereras till ett av de mest kända av dessa försök här.
Förhoppningsvis kan "sunt förnuft" här också inse att det inte är en 50/50 chans att finna vatten. Vatten verkar generellt vara ganska lätt att finna, vilket säkert också har betydelse för att slagruteteorin är så seglivad och livskraftig trots att det har visat sig vara en falsk expertis. Även av slump kan man hitta vatten 8 av 10 gånger och eftersom slagrutetekniken lyckades finna vatten också 8 av 10 gånger, kan man inte skilja på någon expertis av att använda slagruta från det rent slumpmässiga utfallet.

En kort historia lång

Poängen är i alla fall varför folk generellt inte lyssnar när folk specifikt berättar för oss att vi har skit upp till knäna? Lyssna snälla...när forskarsamhället säger att det sätt vi lever på i dag är en återvändsgränd och det är bara graden av katastrof vi ännu kan påverka, är det inte sagt som gissningar eller kommer från "sunt förnuft". essentiell.org hoppas det är klart och tydligt.
Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.
info@essentiell.org

Ansvarig utgivare och vetenskapsredaktör är Mats Ensterö, Fil. Dr.
Skicka mail till mats.enstero@essentiell.org